Balans - Deel 1

Hoofdstuk 1  -  De balans

Bedrijven zijn organisaties met als doel: levering van diensten en goederen. Het werk wat hier voor nodig is om dit te kunnen leveren, wordt door de mens met behulp van middelen verricht. Denk daarbij aan bedrijfsauto’s, gebouwen en computersystemen. Dit moet allemaal goed worden bijgehouden. Daardoor kun je onder andere zien of het goed of slecht met het bedrijf gaat. De financiele administratie is het hart van de boekhouding. Hier worden bijvoorbeeld de facturen, inkomende- en uitgaande betalingen gecollecteerd en verwerkt. Ook kunnen op deze afdeling overzichten worden gemaakt van het crediteuren- en debiteurenverloop.

Uitgangspunt van boekhouden
Ieder bedrijf ziet de noodzaak van een goede informatievoorziening. Deze voorziening is nodig om:
- Een keuze te maken in het beleid die gevoerd moet worden.
- Processen in het bedrijf te kunnen beheersen
- Je te kunnen verantwoorden waarom je deze keuzes heb gemaakt.
Administreren houdt in: Collecteren, determineren, uitvoeren en het uitgeven van informatie op systematische basis.

In het gehele proces van administratie maakt de boekhouding hiervan een klein onderdeel uit. De boekhouding houdt zich bezig met feiten en registratie omtrent het bezit, de schuld en het (eigen) vermogen van het bedrijf.
Een andere term voor boekhouding is financiele administratie. Tegenwoording wordt de administratie op de computer met de daarbij behorende softwarepakketten gedaan.

In de wet is geregeld dat elke bedrijfseigenaar een boekhouding moet voeren en 1 keer in het jaar de balans opmaakt. Naast dat het verplicht is, is het ook nuttig om een administratie te voeren. Zo heb je een overzicht van het bezit, de schuld, het eigen vermogen en de opbrengsten met de daarbij behorende kosten (het bedrijfsresultaat).


Inventarisatie

Als je op een bepaald moment een lijst opstelt waarop de bezittingen en schulden staan van het bedrijf, spreek je van een inventarisatielijst. Bepaalde posten worden aangegeven in hoeveelheid en sommige posten in een waarde. Uiteindelijk kun je door inventarisatie de balans opmaken.


Voorbeeld 1
De heer J. de Groot heeft een zaak in kantoorartikelen te Den Bosch. Per 1 januari verzamelt hij gegevens over de bezittingen en schulden van zijn bedrijf.

• Waarde bedrijfspand € 180.000

Het bedrijfspand is gekocht en dus in bezit van de onderneming. Als het pand zou worden gehuurd, is het geen bezit van de onderneming.

• Waarde inventaris € 50.000
Inventaris zijn de hulpmiddelen van het bedrijf, bijvoorbeeld de bureaus, stoelen en de computers met uitzondering van de onroerende zaken.

• Waarde voorraad handelsgoederen € 150.000
Deze waarde wordt bepaald door de aanwezige voorraad handelsgoederen te tellen en daarna te vermenigvuldigen met de inkoopprijs. Bij het inventariseren van de voorraad worden dus alle handelsgoederen geteld. Bijvoorbeeld:
85 rekenmachines merk X á € 17 per stuk = € 1.445
15 financiële calculators merk Y á € 137 per stuk = € 2.055
Etc.

• Te vorderen van afnemers
Debiteuren zijn afnemers die 1 of meerdere rekeningen bij de leverancier hebben openstaan. Deze afnemers betalen niet gelijk, maar binnen een afgesproken termijn.

Bijvoorbeeld:
Krachtman € 3.200
Veder € 1.275
Etc.

• Aanwezig kasgeld € 2.000
Dit is de inhoud van de kassa

• Tegoed Postbank € 3.000
Dit is het saldo op de betaalrekening.

• Lening bij de bank € 20.000

• Hypothecaire schuld o/g € 140.000
Dit is een schuld op de langere termijn met als onderpand onroerend goed, meestal het bedrijfspand.
• Te betalen aan leveranciers € 90.000
Crediteuren zijn leveranciers aan wie het bedrijf nog een (rest)bedrag open heeft staan.

De heer J. de Groot kan uit deze gegevens de volgende inventaris opstellen:
Inventaris per 1 januari
Bezittingen:
Bedrijfspand € 180.000
Inventaris € 50.000
Voorraad handelsgoederen € 150.000
Debiteuren € 20.000
Kas € 2.000
Postbank € 3.000
Totaal bezittingen € 405.000

Schulden:
Bank € 20.000
7.5% Hypotheek o/g € 140.000
Crediteuren € 90.000
Totaal schulden € 250.000

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.