Balans - Deel 3

Mutaties

De balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming op één moment. Zodra er in de onderneming een financieel feit plaatsvindt (inkoop, verkoop etc.) is de balans niet meer juist. We geven een aantal financiële feiten en laten zien wat er verandert in de balans.

Voorbeeld 2
Uitgangspunt is de balans van J. de Groot per 1 januari 20..: 

Financieel feit 1:
Op 2 januari 20.. bericht ontvangen van de Postbank dat er een bedrag van € 5.000,- is bijgeschreven wegens betaling door enkele afnemers. Welke veranderingen vinden er plaats in de balans?
Mutaties ( = veranderingen).
• Bezit Postbank neemt toe met € 5.000,-
• Bezit Debiteuren neemt af met € 5.000,-.

Nieuwe Balans:

Controle: Debet is € 405.000,- en Credit is € 405.000,-.


Financieel feit 2:
Op 3 januari 20.. bericht ontvangen van de Postbank dat er een bedrag van € 2.500,- is afgeschreven wegens betaling aan enkele leveranciers.
Mutaties (= veranderingen).
• Bezit Postbank neemt af met € 2.500,-
• Schuld Crediteuren neemt af met € 2.500,-

Balans per 3 januari 20..Controle: Debet is € 402.500,- en Credit is € 402.500,-.

Financieel feit 3:
Op 4 januari 20.. bericht ontvangen van de bank dat er een bedrag van €2.000,- is bijgeschreven wegens betaling door enkele afnemers.
Mutaties ( = veranderingen).
• Schuld bank neemt af met € 2.000,-.
• Bezit Debiteuren neemt af met € 2.000,-.

Nieuwe Balans:Controle: Debet is € 400.500,- en Credit is € 400.500,-.

Financieel feit 4:
Op 5 januari 20.. ontvangen in het magazijn de op rekening gekochte goederen.
Totaalbedrag volgens ontvangen factuur € 12.000,-.
Mutaties (= veranderingen).
• Bezit Voorraad handelsgoederen neemt toe met € 12.000,-.
• Schuld Crediteuren neemt toe met € 12.000,-.

Nieuwe Balans:


Controle: Debet is € 412.500,- en Credit is € 412.500,-.

We constateren dat er door vorenstaande financiële feiten wijzigingen zijn in de samenstelling van het eigen vermogen maar niet in de grootte van het eigen vermogen.
In het volgende voorbeeld ziet u de verwerking van een aantal financiële feiten die wel invloed hebben op de grootte van het eigen vermogen.

Voorbeeld 3
Op 6 januari 20.. zijn goederen met een inkoopwaarde van € 10.000,- per kas verkocht voor € 14.000,-.
Mutaties (= veranderingen).
• Bezit Voorraad handelsgoederen neemt af met € 10.000,-
• Bezit Kas neemt toe met € 14.000,-
• Eigen Vermogen neemt toe met € 4.000,-
Het verschil is tussen de verkoopprijs en de inkoopwaarde (14.000,- minus 10.000,-) noemen we de brutowinst en deze komt ten goede aan de eigenaar van de onderneming. Dus het eigen vermogen neemt toe.

Nieuwe balans:Controle: Debet is € 416.500,- en Credit is € 416.500,-.

Financieel feit 6:
Op 7 januari 20.. per kas betaald de interest van de hypotheek over januari € 875,-. De kosten van de hypotheeklening bedragen 7,5% van het bedrag van de lening per jaar. De interestkosten bedragen per maand 7,5% x € 140.000,-/12= € 875,-.
Mutaties (= veranderingen).
• Bezit Kas neemt af met € 875,-
• Eigen vermogen neemt af met € 875,-

Nieuwe Balans:
Controle: Debet is € 415.625,- en Credit is € 415.625,-.

Financieel feit 7:
Op 8 januari 20.. per kas opgenomen voor privédoeleinden € 2.000,-.
Mutaties ( = veranderingen).
• Bezit Kas neemt af met € 2.000,-.
• Eigen vermogen neemt af met € 2.000,-.

Nieuwe balans:Controle: Debet is € 413.625,- en Credit is € 413.625,-.

We constateren dat er door vorenstaande financiële feiten wijzigingen zijn in de samenstelling van het eigen vermogen en in de grootte van het eigen vermogen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.