Balans - Deel 5

Ondernemingsvormen

Elk onderneming die zaken doet, komt in aanraking met wetgeving en het recht. Een organisatie moet een rechtsvorm hebben. Er moet een keuze gemaakt worden welke rechtsvorm de onderneming aanneemt. In het eerste deel van dit hoofdstuk worden voorbeelden van eenmanzaken gegeven. Bij een eenmanszaak is er één eigenaar die tevens de leiding heeft. Alle winst en verlies gaat naar het eigen vermogen van de eigenaar. Komt de onderneming in financiële moeilijkheden dan is de eigenaar van een eenmanszaak persoonlijk aansprakelijk. De keuze van de rechtsvorm heeft dus gevolgen voor onder andere de financiering van de onderneming, de juridische aansprakelijkheid en de leiding over en de zeggenschap in de onderneming.

Rechtspersonen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en rechtspersonen.
Natuurlijke personen zijn mensen. Rechtspersonen zijn organisaties die zelf rechten en plichten hebben. Rechtspersonen kunnen zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het afsluiten van een contract.

Je hebt twee soorten rechtspersoonsvormen:
• Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:
- eenmanszaak
- vennootschap onder firma (v.o.f.)
- maatschap.
• Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid:
- Besloten Vennootschap (B.V)
- Naamloze Vennootschap (N.V)
- vereniging
- stichting.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid worden ook wel personenassociaties of persoonlijke ondernemingen genoemd.
Zo worden de rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid ook wel kapitaalassociaties of onpersoonlijke ondernemingen genoemd.

Bij oprichting van een organisatie moet er een rechtsvorm gekozen worden, dit is de juridische vorm die de organisatie kiest. De keuze van een juridische vorm is niet vrij. Zo kan een voetbalvereniging niet kiezen voor een eenmanszaak en kan een bedrijf niet kiezen voor een vereniging. Het verschil zit in de term organisatie.
Een organisatie heeft meerdere betekenissen. Iedere samenwerking tussen personen zou je een organisatie kunnen noemen. Ondernemingen zijn organisaties die het leveren van goederen en diensten als doel hebben en daarbij streven naar winst.

Bij het maken van keuzes worden op de volgende punten gelet:.
We bespreken hier onder andere:
- De continuïteit van de organisatie.
Is het voortbestaan van de onderneming gewaarborgd?
- De financiering.
Hoe makkelijk is het om vermogen aan te trekken?
- De juridische aansprakelijkheid.
Wie is er aansprakelijk als de onderneming in financiële moeilijkheden komt?
- Leiding, besluitvorming en zeggenschap.
Wie heeft het voor het zeggen in de onderneming?

In dit hoofdstuk komen de rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid aan bod.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.