Dagboeken en subadministraties - Deel 7

Voorraadboek

Het voorraadboek geeft de specificatie van de (collectieve) grootboekrekening Voorraad goederen. We noemen het voorraadboek ook wel het subgrootboek voorraad of de voorraadadministratie. In de voorraad administratie wordt voor elke soort goederen een subgrootboekrekening gemaakt.

Bij de voorraadadministratie gelden dezelfde boekingsregels als voor de grootboekrekening Voorraad goederen:

• bij toename van de voorraad (=bezit) wordt de subgrootboekrekening gedebiteerd.
• Bij afname van de voorraad (=bezit) wordt de subgrootboekrekening gecrediteerd.
Een subgrootboekrekening van de voorraad herenschoenen in de gewijzigde staffelvorm zou er als volgt uit kunnen zien:

Voorraad herenschoenen inkoopprijs € 30,-

Ook de voor de andere soorten goederen, bijvoorbeeld damesschoenen, kinderschoenen en sportschoenen houdt men een subgrootboekrekening bij.

Uit de voorraadadministratie wordt elke periode een lijst gemaakt met saldi van de soorten goederen. Bij de voorraadadministratie spreken we niet van een saldilijst maar van een voorraadstaat. Net zoals de debiteuren en crediteuren moet het eindsaldo van de voorraadstaat gelijk zijn aan het saldo van de grootboekrekening voorraad.

Bijboeken
De voorraadadministratie wordt vaak alleen in hoeveelheden bijgehouden. We spreken dan van een bijboek. Een bijboek is dus een subgrootboek in een bijzondere vorm.

Meestal kiest men bij de voorraadkaarten ook voor de gewijzigde staffelvorm. Een voorraadkaart kan er als volgt uitzien:

Voorraad herenschoenen inkoopprijs € 30,-

Periodiek, maar ten minste één keer per jaar moeten de voorraden in het magazijn worden geïnventariseerd ( = geteld). Deze voorraad wordt dan vergeleken met de volgens de voorraadadministratie aanwezige voorraden. Eventuele voorraadverschillen dienen verwerkt te worden.

Volgens worden de totalen van de voorraadkaarten verzameld op een voorraadstaat.
De aantallen worden omgerekend in geld. Het totaalbedrag van de voorraadstaat moet kloppen met het saldo van de grootboekrekening voorraad goederen.

Voorbeeld:

Een tabakimporteur heeft op 1 september de volgende voorraden tabak:
Sumatra 2.400 kg
Havana 1.700 kg
Virginia 4.000 kg

De inkoopprijzen van de tabaksoorten zijn als volgt:
Sumatra € 3,50 per kg
Havana € 4,- per kg
Virginia € 3,- per kg

In de maand September vinden de volgende transacties plaats:
1 sep. Ontvangen 3.000 kg Sumatra volgens I-327
2 sep. Geleverd 1.000 kg Havana volgens V-13
5 sep. Ontvangen 3.000 kg Vrginia volgens I-927
7 sep. Ontvangen 5.000 kg Havana volgens I-818
10 sep. Geleverd 3.500 kg Virginia volgens V-14
12 sep. Geleverd 2.700 kg Sumatra volgens V-15
17 sep. Ontvangen 3.000 kg Virginia volgens I-928
20 sep. Ontvangen 3.200 kg Havana volgens I-819
24 sep. Geleverd 2.700 kg Havana volgens V-16
27 sep. Geleverd 1.300 kg Sumatra volgens V-17
29 sep. Geleverd 2.000 kg Virginia volgens V-18
30 sep. Ontvangen 2.500 kg Sumatra volgens I-328

Gevraagd:
Stel de voorraadkaarten samenVoorraad Virginiatabak Inkoopprijs € 3,-
Datum Boekstuknr. Omschrijving Bij Af Saldo
1-9
5-9
10-9
17-9
29-9
I-927
V-14
I-928
V-18
Voorraad
Gekocht
Verkocht
Gekocht
Verkocht 4.000
3.000

3.000

3.500

2.000 4.000
7.000
3.500
6.500
4.500

2. stel de voorraadstaat samen per 30 september.

Voorraadstaat
Voorraad Hoeveelheid Prijs Totaal
Sumatratabak
Havanatabak
Virginiatabak 3.900
6.200
4.500 € 3,50
€ 4,-
€ 3,- € 13.650,-
€ 24.800,-
€ 13.500,-
€ 51.950,-

Stel de grootboekrekening voorraad goederen samen om de aansluiting met de voorraadkast te controleren.

Voorraad goederen
Datum Boekstuknr Omschrijving Bedrag debet Bedrag credit
1-9
1-9
2-9
5-9
7-9
10-9
12-9
17-9
20-9
24-9
27-9
29-9
30-9 BB
I-327
V-13
I-927
I-818
V-14
V-15
I-928
I-819
V-16
V-17
V-18
I-328 Balans
Ontvangen 3000 kg Sumatra
Geleverd 1.000 kg Havana
Ontvangen 3.000 kg Virginia
Ontvangen 5.000 kg Havana
Geleverd 3.500 kg Virginia Geleverd 2.700 kg Sumatra
Ontvangen 3.000 kgVirginia
Ontvangen 3.200 kg Havana
Geleverd 2.700 kg Havana
Geleverd 1.300 kg Sumatra
Geleverd 2.000 kg Virginia
Ontvangen 2.500 kg Sumatra
Naar Balans

€ 27.200,- *
- 10.500,-

- 9.000,-
- 20.000,-


- 9.000,-
- 12.800,-- 8.750,-


€ 4.000,-- 10.500,-
- 9.450,-


- 10.800,-
- 4.550,-
- 6.000,-

- 51.950,-

€ 97.250,- € 97.250,-

* Beginvoorraad: 2.400 kg Sumatra x € 3,50 + 1.700 kg Havana x € 4,- + 4.000 kg Virginia x € 3,- = € 27.200,-

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.