Grootboekrekeningen - Deel 2

Deel 2   Hoe werk je de grootboekrekeningen bij?


Er zijn boekingsregels opgesteld voor het vastleggen van financiële feiten op de grootboekrekeningen. Deze boekingsregels hebben de volgende uitgangspunten:
• Als er sprake is van een toename moet de aantekening op de grootboekrekening plaatsvinden aan dezelfde kant. Dus een toename bij de kas komt debet want de kas staat debet, maar een toename bij de crediteuren komt credit want de rekening crediteuren is een creditrekening.
• Er mag geen negatief bedrag vermeld worden op een grootboekrekening. Dus bij een afname wordt niet gekozen voor dezelfde kant maar voor de “tegengestelde” kant. Een afname bij de kas komt credit maar een afname van crediteuren komt debet.

Deze uitgangspunten leiden tot de volgende boekingsregels:
3) Rekening van bezit
• Bij ontstaan of toename wordt een rekening van bezit gedebiteerd.
• Bij tenietgaan of afname wordt een rekening van bezit gecrediteerd

4) Rekening van schuld
• Bij ontstaan of toename wordt een rekening van schuld gecrediteerd
• bij tenietgaan of afname wordt een rekening van schuld gedebiteerd

5) Eigen vermogen
• bij ontstaan of toename wordt het eigen vermogen gecrediteerd
• bij tenietgaan of afname wordt het eigen vermogen gedebiteerd .


Aan de hand van de financiële feiten gaan we nu de grootboekrekeningen bijwerken (mutaties) van februari 20.. In februari 20.. vinden de volgende financiële feiten plaats.

Financieel feit 1
Op 2 februari 20.. bericht ontvangen: wegens betaling door enkele afnemers bericht ontvangen van de Postbank dat er een bedrag van € 5.000,- is bijgeschreven .

Welke rekeningen veranderen?
• Debiteuren
• Postbank.
• Debiteuren is een rekening van bezit (bezit staat debet).
Bezit neemt af.
Dus: de grootboekrekening Debiteuren crediteren voor € 5.000,-.

• Postbank is een rekening van bezit (bezit staat debet).
Bezit neemt toe.
Dus: de grootboekrekening Postbank debiteren voor € 5.000,-.

De grootboekrekeningen Postbank en Debiteuren zijn veranderd en zien er nu als volgt uit:

Er wordt evenveel gedebiteerd als gecrediteerd.
Zo ziet u dat het grootboek, in balans, in evenwicht blijft.

Financieel feit 2:

Op 3 februari 20.. bericht ontvangen: Wegens betaling aan enkele leveranciers is er €2.500 afgeschreven van de Postbank

Welke rekeningen veranderen?
• Postbank
• Crediteuren

• Postbank is een rekening van bezit (bezit staat debet).
Bezit neemt af.
Dus: de grootboekrekening Postbank crediteren voor € 2.500,-.

• Crediteuren is een rekening van schuld ( schuld staat credit).
Schuld neemt af.
Dus: de grootboekrekening Crediteuren debiteren voor € 2.500,-.
Financieel feit 3:
Op 4 februari 20.. bericht ontvangen: wegens betaling door enkele afnemers is er € 2.000,- aan bank bijgeschreven


Welke rekeningen veranderen?
• Bank
• Debiteuren.

• Bank is een rekening van schuld (schuld staat credit).
Schuld neemt af.
Dus: de grootboekrekening Bank debiteren voor € 2.000,-.

• Debiteuren is een rekening van bezit (bezit staat debet)
Bezit neemt af.
Dus de grootboekrekening Debiteuren crediteren voor € 2.000,-.
Stel dat op enig moment de rekening Bank een tegoed heeft. Hoe wordt dit feit dan geboekt op de rekening Bank? In dat geval is de boekingsregel:
• Bank is een rekening van bezit (bezit staat debet)
Bezit neemt toe.
Dus : de grootboekrekening Bank debiteren voor € 2.000,-.


Of het bank bezit of schuld is maak dus niet uit. Op beide manieren komt u op debiteren uit.

Financieel feit 4:
Op 5 februari 20.. ontvangen in het magazijn op rekening gekochte goederen ter waarde van €12.000,- volgens ontvangen factuur.

Welke rekeningen veranderen?
• Voorraad goederen.
• Crediteuren.

• Voorraad goederen is een rekening van bezit (bezit staat debet)
Bezit neemt toe.
Dus: de grootboekrekening Voorraad goederen debiteren voor € 12.000,-.

• Crediteuren is een rekening van schuld ( schuld staat credit).
Schuld neemt toe.
Dus: de grootboekrekening Crediteuren crediteren voor € 12.000,-.

Financieel feit 5:
Op 6 februari 20.. zijn goederen per kas verkocht voor €14.000,- met inkoopwaarde van €10.000,-

Welke rekeningen veranderen?
• Voorraad goederen
• Kas
• Eigen vermogen.

• Voorraad goederen is een rekening van bezit (bezit staat debet)
Bezit neemt af.
Dus: de grootboekrekening Voorraad goederen crediteren voor € 10.000,-

• Kas is een rekening van bezit (bezit staat debet)
Bezet neemt toe.
Dus de grootboekrekening Kas debiteren voor € 14.000,-

• Eigen vermogen is eigen vermogen (eigen vermogen staat credit).
Eigen vermogen neemt toe.
Dus de grootboekrekening Eigen vermogen crediteren voor € 4.000,-


H.2 afb. 22 t/m 24

 
Financieel feit 6:
Op 7 feb. 20.. €875,- betaald per Postbank aan intrest van de hypotheek over februari.

Welke rekeningen veranderen?
• Postbank
• Eigen vermogen.

• Postbank is een rekening van bezit ( bezit staat debet).
Bezit neemt af.
Dus de grootboekrekening Postbank crediteren voor € 875,-

• Eigen vermogen is eigen vermogen( eigen vermogen staat credit).
Eigen vermogen neemt af.
Dus de grootboekrekening Eigen vermogen debiteren voor € 875,- 
Financieel feit 7:
Op 8 februari 20.. €2.000,- opgenomen per kas voor privédoeleinden..

Welke rekeningen veranderen?
• Kas
• Eigen vermogen.


• Kas is een rekening van bezit ( bezit staat debet).
Bezit neemt af.
Dus: de grootboekrekening Kas crediteren voor € 2.000,-

• Eigen vermogen is eigen vermogen ( eigen vermogen staat credit).
Eigen vermogen neemt af.
Dus de grootboekrekening Eigen vermogen debiteren voor € 2.000,-Financieel feit 8:
Op 10 februari 20.. goederen verkocht op rekening voor €13.000,- met inkoopwaarde van €8.000,-

Welke rekening veranderen?
• Voorraad goederen
• Debiteuren.
• Eigen vermogen.

• Voorraad goederen is een rekening van bezit (bezit staat debet).
Bezit neemt af.
Dus de grootboekrekening Voorraad goederen crediteren voor € 8.000,-

• Debiteuren is een rekening van bezit ( debet staat debet)
Bezit neemt toe.
Dus de grootboekrekening Debiteuren debiteren voor € 13.000,-

• Eigen vermogen is eigen vermogen (eigen vermogen staat credit).
Eigen vermogen neemt toe.
Dus de grootboekrekening Eigen vermogen crediteren voor € 5.000,-

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.