Grootboekrekeningen - Deel 3

Deel 3   Oefenopgave 1


Joost van Baren heeft de volgende balans opgesteld op 1 april 20XX 

H.2 afb. 32

Prijzenlijst per 1 april 20.. (vermelde prijzen zijn inkoopprijzen):
200 stuks Supernorm à € 480,- € 95.000,-
100 stuks RuimteCube à € 420,- - 42.000,-
€ 138.000,-

In april 20.. deden zich de volgende financiële feiten voor:

2 apr    Gekocht op rekening en ontvangen 80 stuks Ruimte
Cube à € 420,- € 33.600,-
7 apr    Verkocht per kas en afgeleverd 50 stuks Supernorm
à € 800,- € 40.000,-
9 apr     Betaald de schuld aan een leverancier door
overmaking per bank € 14.400,-
14 apr   Gekocht inventaris op rekening € 13.300,-
16 apr   Betaald per bank de huur van het bedrijfspand voor
februari 20.. € 4.200,-
25 apr   Betaald per kas de lonen van februari 20.. € 9.400,-
27 apr   Verkocht op rekening en afgeleverd 75 stuks Ruimte
Cube à € 600,- € 45.000,-
28 apr   Betaald per kas de overige bedrijfskosten van februari € 6.600,-
29 apr   Uit de kas genomen voor privédoeleinden € 2.000,-

Gevraagd :
Stel de grootboekrekeningen samen voor april 20XX
Aan de hand van de beginbalans beginnen we eerst met het openen van grootboekrekeningen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.