Belastinggrondslag

De maatstaf waarop een belasting is gebaseerd, bijvoorbeeld de omvang van het inkomen of van het vermogen, de waarde van een huis, enz.

De maatstaf waarop een belasting is gebaseerd, bijvoorbeeld de omvang van het inkomen of van het vermogen, de waarde van een huis, enz.

Loonheffing moet worden berekend over alles wat een werknemer op grond van zijn dienstbetrekking krijgt als beloning voor de dienstbetrekking. Ook over sommige uitkeringen is loonheffing verschuldigd, bijvoorbeeld de aow-uitkering en pensioenen.

De belangrijkste vorm van loon is 'loon in geld': salaris, vakantiegeld, overwerkloon, provisie, dertiende maand en alles wat de werkgever verder in geld uitbetaalt aan de werknemer als beloning voor zijn werk. Maar er zijn ook andere vormen van loon, zoals beloningen in natura, beloning in de vorm van aanspraken en (vrije) vergoedingen en verstrekkingen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.