Box 2

De wetgever heeft de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 in drie boxen verdeeld. In de tweede box wordt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang belast.

Van inkomen uit aanmerkelijk belang is onder meer sprake als iemand 5% van de aandelen en/of winstbewijzen van een B.V. of N.V. bezit.

In deze box worden (vervreemdings)voordelen uit aandelen en winstbewijzen die behoren tot een aanmerkelijk belang in de heffingssfeer betrokken.

Het tarief in box 2 is 25%.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.