Dividendbelasting

Dividendbelasting is een internationaal veel voorkomende vorm van belasting die door een staat wordt geheven op inkomen in de vorm van dividend. Dividendbelasting is veelal maar niet onder alle omstandigheden, een voorheffing: de vennootschap die het dividend uitkeert, houdt de belasting op de dividendbetaling in en draagt de belasting vervolgens aan de fiscus af.

Impact van het belastingplan 2007 op corporates 

Het tarief van de dividendbelasting wordt - zo is het voorstel - vanaf 1 januari 2007 van 25% naar 15% verlaagd. Voor degene voor wie deze heffing als voorheffing fungeert, is dit niet interessant. Wel kunnen dividendontvangers profiteren die geen toegang hebben tot verlaagde bronheffingen op basis van verdragen en partijen die de bronheffing niet kunnen verrekenen met hun locale heffing. Voor het Nederlandse bedrijfsleven is deze aanpassing gunstig. Overigens ook voor de Nederlandse belastingsdienst. Die wordt op dit moment jaarlijks geconfronteerd met zo’n 200.000 buitenlandse restitutieverzoeken.

Verlaging tarief dividendbelasting.

De verlaging zal Nederland in een aantal situaties ongetwijfeld beter op de kaart zetten als doorstroomland voor dividenden. Het kan dan ook om reële structuren gaan, waar Nederland een functie als tussenholding heeft. De realiteit gebiedt wel te zeggen dat er landen zijn die helemaal geen bronheffing op uitgaande dividenden hebben, gekoppeld aan een gunstig deelnemingsregime. Op (de langere) termijn is het de vraag of de dividendbelasting wel in stand moet blijven. Staatssecretaris Wijn noemde de verlaging dan ook terecht een eerste stap.


Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.