UWV Werkbedrijf

Het UWV Werkbedrijf fungeert als enkelvoudig loket voor werkzoekenden, zowel voor de zoektocht naar werk als voor, indien nodig, een uitkering. Werkgevers kunnen kosteloos vacatures melden en informatie krijgen over de arbeidsmarkt. Het UWV Werkbedrijf is per 1 januari 2009 ontstaan door het opgaan van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in het UWV. In het Werkbedrijf zijn de functies van het voormalige Arbeidsbureau en de uitkeringsaanvragen, die vroeger via de gemeentelijke sociale dienst en het UWV liepen, samengebracht.

De taken van het UWV Werkbedrijf zijn:
• het helpen van werkgevers bij het vinden van werknemers;
• het helpen van werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij het vinden van werk;
• schrijft werkzoekenden in als cliënt;
• beoordeelt ontslagaanvragen;
• behandelt de aanvragen voor de WW-uitkering, de Bijstandsuitkering, de IOAW en de toeslagenwet;
• adviseert cliënten over kansen op de arbeidsmarkt en over her-, om- en bijscholing;
• houdt een vacaturebank bij;
• adviseert cliënten over werken in het buitenland;
• geeft advies over werken met een handicap;
• verstrekken van arbeidsrechtelijke informatie aan werknemers en werkgevers;
• licht buitenlanders voor over werken in Nederland.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.