Belasting- en premieheffing van stagiairs

Onlangs is een nieuw besluit verschenen over de belasting- en premieheffing van stagiairs. Het besluit vervangt twee eerdere besluiten en loopt vooruit op een wetswijziging.

Het besluit geeft aan in welke situaties een stageverlener loonbelasting en socialeverzekeringspremies moet inhouden en bevat een goedkeuring voor een situatie waarbij de stagevergoeding niet ten goede komt aan de stagiair maar aan (het stagefonds) van de school van de stagiair. Onder voorwaarden kan dan belasting- en premieheffing achterwege blijven. Een andere goedkeuring betreft de beloning van buitenlandse stagiairs, waarbij onder voorwaarden eveneens belasting- en premieheffing achterwege kan blijven. Het besluit gaat verder in op de verzekeringsplicht voor de Zorgverzekeringswet en de werknemersverzekeringen (Werkloosheidswet, Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Het besluit is op 23 december in werking getreden.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.