BTW (omzetbelasting) binnen EU

Bij leveringen binnen de EU (intracommunautaire leveringen ofwel ICL) aan niet-particulieren hoeft u in principe geen Nederlandse BTW in rekening te brengen. Deze goederen vallen onder het BTW-nul tarief. Voorwaarde is, dat u en de afnemer allebei een BTW-nummer hebben. Met andere woorden, u moet beide BTW-plichtig zijn. U dient de beide BTW-nummers op de factuur te vermelden.
Bij een levering binnen de EU heeft de leverancier de plicht om na te gaan of het BTW-identificatienummer van zijn buitenlandse afnemer wel klopt. Dit kan via de Belastingdienst.

Bewijslast
Bij een levering binnen de EU vraagt de Belastingdienst wel steeds voldoende bewijsmateriaal. U kunt een ICL aantonen met:
• de opdracht van de koper
• uw orderbevestiging
• het leveringscontract
• de factuur
• de vrachtbrief (CMR)
• de vrachtnota (van de vervoerder)
• het betalingsbewijs

Bron: Kamer van Koophandel

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.