BTW verlegd

BTW verlegd.


BTW verlegd: wanneer komt dit voor en hoe werkt dat?

Met name bouwbedrijven en installateurs kunnen met de verleggingsregeling werken. Dit geschiedt als de hoofdaannemer (dus de feitelijke eindleverancier) gebruik maakt van diensten / werkzaamheden van andere bedrijven. De laatstgenoemde bedrijven worden onderaannemer genoemd. Deze onderaannemers doen dan een gedeelte van de gehele klus. Met andere woorden de hoofdaannemer besteedt een deel van het werk uit aan de onderaannemer.
Voorbeelden hiervan zijn:
een bouwbedrijf laat het installatiewerk door een installateur doen.
een installateur laat een alarminstallatie inbouwen door een collega die zich daar op toegelegd heeft.

De onderaannemer moet een G(eblokkeerde)-rekeningovereenkomst hebben afgesloten bij zijn bank. De onderaannemer krijgt dan een speciaal bankrekeningnummer waaop de hoofdaannemer een gedeelte van het notabedrag op moet storten.

Tevens dient de onderaannemer regelmatig (per kwartaal) een verklaring aan de belastingdienst te vragen waarin bevestigd wordt dat de onderaannemer aan zijn verplichtingen aan de belastingdienst heeft voldaan.

De nota: de onderaannemer mag nota’s aan de hoofdaannemer sturen ZONDER BTW (omzetbelasting). In plaats van het BTW bedrag moet op de nota de kreet “BTW VERLEGD” vermeld worden. Naast het eigen BTW-identificatienummer moet ook die van de hoofdaannemer op de nota staan.

De hoogte van het te storten bedrag op de G-rekening is een bepaald percentage van het notabedrag. In principe wordt de hoogte bepaald door de afdrachten / sociale lasten over het in de aanneemsom opgenomen loonkostenbestanddeel.

Voorbeeldje: stel dat van de aanneemsom het loonkostenbestanddeel 40% is en de afdrachten over het loonkostenbestanddeel 30% zijn bij een notabedrag van € 10.000,=, wordt het op de G-rekening te betalen bedrag € 10.000,= * 40% * 30 % is € 1.200,=.
Met andere woorden: de hoofdaannemer betaalt de nota in 2 gedeeltes: € 1.200,= op de g-rekening & € 8.800,= op de normale / standaard bankrekening.

Het doel van deze wijze van betalen is dat de hoofdaannemer zeker weet dat de onderaannemer zijn verplichtingen jegens de belastingdienst zal nakomen, zodat de hoofdaannemer in een later stadium niet nogmaals hierop aangesproken kan worden of verantwoordelijk voor het niet betalen wordt gehouden. Derhalve is het belangrijk om VOOR BETALING éénmalig een kopie van de G-rekeningovereenkomst en ieder kwartaal een kopie van de (geldige) verklaring van de belastingdienst aan de onderaannemer te vragen. Deze stukken dient de hoofdaannemer als bewijsmateriaal in de administratie te bewaren.

De onderaannemer mag de Geblokkeerde rekening alleen gebruiken voor betalingen naar andere G-rekeningen (als hij dan op zijn beurt hoofdaannemer is !) of aan de belastingdienst. Reguliere betalingen zijn niet toegestaan en zullen door de bank niet worden uitgevoerd.


Niet genoemd in bovenstaand stuk zijn de verleggingsregelingen inzake:
- Leveringen en diensten door buitenlandse ondernemers
- Leveringen van afval en oude materialen.
Voor nadere informatie hierover kan op de site van de belastingdienst gekeken worden.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.