Eindejaarstips bedrijven 2006

Investeringsaftrek
Als u in 2006 meer dan 2.100 investeert in bedrijfsmiddelen heeft u recht op investeringsaftrek. De aftrek daalt naarmate de investeringen stijgen en begint bij 25%. Als u zo’n 230.000 investeert heeft u geen recht meer op investeringsaftrek. Het kan verstandig zijn nog in 2006 te investeren of even te wachten tot 2007. De investering moet per bedrijfsmiddel hoger zijn dan 450 euro.

Groene investeringsaftrek
Bij investeringen in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (ook meer dan 2.100 euro) krijgt u een super investeringsaftrek van maximaal 44%. Stel investeringen hierin uit tot 2007 omdat de pot nu leeg is.

Kerstpakketten en andere geschenken
Geeft u werknemers een cadeau van maximaal 35 euro? Hierover bent u slechts 15% belastingen verschuldigd (eindheffing). Geld geven is altijd loon, dus niet echt verstandig. In 2007 mag u maximaal 70 euro aan cadeau’s geven, het tarief wordt dan 20%.

Kinderopvang
Per 1 januari 2007 moet elke werkgever verplicht meebetalen aan kinderopvang. Dit merkt u als werkgever niet direct omdat dit wordt voldaan middels een verhoogde premie. Stop regelingen waarbij u werknemers een vergoeding betaald en laat hen weten dat ze vanaf 2007 altijd geld van de belastingdienst ontvangen.

Fiets van de zaak
Eenmaal per drie jaar mag u uw werknemer een fiets cadeau geven (maximumbedrag 749 euro). U mag dit bedrag ook belastingvrij aan de werknemer geven voor de aankoop van een fiets. De werknemer moet wel voor 50% van zijn tijd op de fiets naar het werk komen. U moet 68 euro als loon aanmerken bij uw werknemer. Tevens mag u 250 euro vergoeden voor bijkomende kosten (zoals een verzekering en een – in Nederland altijd noodzakelijk – regenpak).

Reiskostenvergoeding
Zowel voor woon-werkverkeer als voor andere zakelijke ritten mag u uw werknemer 0,19 euro per kilometer belastingvrij vergoeden. Dit wordt in de praktijk vaak vergeten.

Verkoop deelneming
Als u voornemens bent een dochterbedrijf (deelneming) te verkopen, doe dit dan nog in 2006 (als dit nog kan natuurlijk). Dit jaar kunt u de verkoopkosten van de deelneming aftrekken van de winst. Na 1 januari 2007 vervalt deze aftrekmogelijkheid.

Herinvesteringsreserve
Als u in 2006 een bedrijfsmiddel met winst heeft verkocht hoeft u de winst nog niet direct te nemen. U moet dan wel binnen drie jaar een nieuwe investering verrichten. De boekwinst kunt u op deze aanschafwaarde afboeken.

Boekjaar aanpassen
Per 1 januari 2007 gelden (hoogst waarschijnlijk) nieuwe afschrijvingsregels binnen de Vennootschapsbelasting. U kunt overwegen uw boekjaar te wijzigen, bijvoorbeeld in 1 december. U kunt dan nog 11 maanden langer de oude afschrijvingsregels toepassen. U moet hiervoor wel langs de notaris.

Beëindig uw fiscale eenheid
Er komen in de Vennootschapsbelasting drie schijven. Hoe lager de winst hoe lager het tarief. Het wordt hierdoor voordelig om elke BV zelfstandig belastingplichtig te laten zijn. Bij drie BV’s in een fiscale eenheid kan een splitsing zo’n 4.000 voordeel opleveren. U moet dan wel een tweetal extra aangiften Vennootschapsbelasting inleveren maar dit kost een stuk minder.

Geld op de juiste plek
Binnen een IB onderneming worden rendementen belast tegen een maximaal tarief van 52%. Binnen de BV is dit tarief zo’n 44%. Als u vermogen in box 3 heeft belegd is het rendement belast tegen 1,2%. Bij een rendement van 7% bedraagt de uiteindelijke belastingdruk ongeveer 17%. Bij positieve rendementen past u vermogen derhalve het beste in box 3.

Spaarloon
Als u uw werknemer een voordeel wilt doen toekomen dat u als werkgever weinig kost zeg dan nog een spaarloon toe. U moet het bedrag wel in 2007 afstorten.

Auto van de zaak
De auto van de zaak wordt sinds 2006 in de loonheffing opgenomen. Als er minder dan 800 kilometer per jaar prive met de auto wordt gereden hoeft geen bijtelling te worden toegepast. Zorgt u dan wel voor een sluitende rittenadministratie en een verklaring geen privegebruik (via belastingdienst). Voor bestelauto’s gelden speciale regelingen, soms geldt de eindheffingsregeling waarbij de werkgever 300 euro afdraagt en de werknemer vrij kan rijden.

Verkeersboetes
Laat de werknemer verkeersovertredingen zelf betalen. Als u dit niet gaat verhalen kan de boete worden gezien als netto loon, dit met alle gevolgen (naheffing, boete en heffingsrente) van dien. Er is volgens de rechter geen sprake van loon als:

  1. auto op naam van de werkgever staat
  2. de werkgever de boete niet kan verhalen
  3. er geen sprake is van opzet of roekeloosheid van de werknemer.

Freelancers
Als uw bedrijf met freelancers werkt zorg er dan voor dat u de beschikking heeft over VAR verklaringen van deze freelancers. Een VAR verklaring is thans 1 jaar geldig, dus vraag hem elk jaar aan uw opdrachtnemer.

Kostenvergoedingen
Als u aan uw werknemer vaste onkostenvergoedingen verstrekt zorgt u er dan voor dat hiervan een onderbouwing (specificatie) voorhanden is. Tevens moet u werknemer regelmatig (zeg 2 keer per jaar) controleren of de vergoeding nog juist is. Hij moet dit bewijzen met bonnen.

Diensttijdvrijstelling
Als een werknemer 25 jaar of 40 jaar in dienst is bij een werkgever, mag de werknemer eenmalig een belastingvrije vergoeding ontvangen (maximaal 1 maandloon).

Mobiele telefoon en internet
De regeling voor een mobiele telefoon voor uw werknemer of een internetverbinding thuis wordt per 2007 een stuk eenvoudiger. Daarnaast is dan vrijwel elke vergoeding onbelast (minimaal 10% zakelijk gebruik).

Maaltijden op het werk
U mag jaarlijks 80 (zakelijke) maaltijden per werknemer verstrekken, zonder verdere gevolgen. De overige maaltijden zijn loon volgens een normbedrag. Per 2007 wordt dit gelukkig afgeschaft.

Personeelsfeest
In 2007 is een personeelsfeest fiscaal voordeliger dan in 2006 (tenminste als de wet nog wordt aangenomen). Feesten zijn dan fiscaal onbelast. Een nieuwjaarsfeest is dus fiscaal goedkoper dan een kerstfeest. Nu is een feest belastingvrij als de waarde per werknemer beneden de 340 euro blijft (bij jubileum 454 euro).

Kerstdiner fiscaal voordeliger dan kerstpakket
Een kerstdiner is belastingvrij (tot 340 euro per werknemer). Een kerstgeschenk kost altijd 15% heffing (mits niet meer dan 35 euro).

Fitness
Fitness is nu veel belastingvrij mits dit tijdens werktijd heeft plaatsgevonden. Volgend jaar wordt dit verruimd, ook fitness buiten werktijden is dan belastingvrij.

Kopen aandelen in bedrijf
Als u aandelen in een BV wilt kopen financier dit dan middels uw eigen holding. Financieren in prive levert u slechts een (toekomstige) besparing in box 2 op. De besparing in uw eigen holding is groter. Wellicht is een fiscale eenheid met de werkmaatschappij nodig.

Geld in pensioen BV
Uw pensioen BV moet over eigen middelen beschikken. Dit is enerzijds praktisch, om zo ook het pensioen te kunnen betalen, en anderzijds fiscaal verplicht per 2007. De wetgever vindt een vrije reserve van maximaal 10% toelaatbaar. Daarboven is een pensioendotaties niet toegestaan.

Rente aftrek in de BV
Niet alle rente is binnen de BV aftrekbaar. De beperking geldt voor

  1. rente op schuldig gebleven dividenden
  2. rente op terugbetaling van aandelenkapitaal
  3. bepaalde rente op leningen aan verbonden lichamen.

In 2007 wordt de regeling soepeler.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.