Geen loonaangifte meer voor de directeur-grootaandeelhouder?

Sinds januari 2006 zijn werkgevers verplicht om elke maand digitaal aangifte te doen voor de loonheffingen en premies werknemersverzekeringen. Voorheen konden werkgevers met heel weinig werknemers per kwartaal aangifte doen. Een BV die behalve de directeur-grootaandeelhouder (dga) geen ander personeel in dienst had kon zelfs met een enkele jaarlijkse aangifte volstaan. Van vier of één keer per jaar naar 12 keer per jaar is een forse verhoging van de administratieve lasten. Reden voor enkele Tweede Kamerleden om via een motie te pleiten voor herinvoering van de kwartaalaangifte. Minister Zalm ziet niets in dit voorstel, maar komt wel met een andere oplossing.

Hij kondigde aan dat eenmansvennootschappen (met ingang van 2008) worden vrijgesteld voor de loonheffingsverplichtingen voor het loon van de dga. Dat betekent uiteraard geen vrijstelling van belasting: de inkomstenbelasting en de premies moeten op aanslag worden betaald. De dga zou dan gedurende het jaar voorlopige aanslagen IB/pvv en Zvw ontvangen. Voor de werknemersverzekeringen is een dga niet verzekerd, zodat daarvoor geen premies behoeven te worden betaald. Omdat hij geen recht heeft op een uitkering zijn de gegevens van de dga ook niet nodig voor de polisadministratie van het UWV.

Een mooi voorstel dat de administratieve lasten voor de eenmansvennootschappen aanmerkelijk kan verminderen. Jammer dat het niet meteen per 1 januari 2007 wordt ingevoerd. Jammer is ook dat kleine werkgevers met ‘gewoon’ personeel nog steeds 12 keer per jaar aangifte moeten doen.

Bron: Brief van de minister van financiën G. Zalm aan de Tweede Kamerleden Verhagen en Rutte, 4 oktober 2006, DB 2006-00520M

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.