Geschenkenregeling Loonbelasting per 1 januari 2007

Indien u als werkgever uw werknemer fiscaal gefacilieerd een geschenk wilt geven ter gelegenheid van een algemeen erkende feestdag of Sint-Nicolaas was dit in 2006 €35,-

Met ingang van 1 januari 2007 wordt de grens verdubbeld tot €70,- per werknemer per kalenderjaar. De eindheffing van 15% die u moet toepassen wordt verhoogd naar 20% en vervalt de eis dat het geschenk ter gelegenheid van een algemeen erkende feestdag of Sint-Nicolaas moet worden gegeven

Ligt de waarde hoger dan kunt u gebruikmaken van de regeling van de kleine verstrekkingen, mits het totaal op jaarbasis niet het bedrag van €272,- te boven gaat en per verstrekking niet meer is dan €136,- Hierover dient u als werkgever het tabeltarief als eindheffing toe te passen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.