Lenen aan de startende ondernemer

De overheid maakt het voor particulieren aantrekkelijk om geld te lenen aan startende ondernemers. In de volksmond is dit bekend als de Tante Agaathlening. Mits u aan de voorwaarden voldoet, biedt een dergelijke geldverstrekking u een aantal fiscale voordelen. De eerste is de vrijstelling in box 3 voor het bedrag van het durfkapitaal. Dit bedrag is in 2007 vastgesteld op maximaal € 53.421 per belastingplichtige (lees: persoon). Uw fiscale partner mag hetzelfde bedrag op verzoek aan u overdragen. De vrijstelling wordt zo verdubbeld.

Daarnaast hebt u recht op een extra heffingskorting van 1,3% voor directe beleggingen in durfkapitaal. ‘Direct’ wil in dit geval zeggen dat u zelf het geld uitleent aan de startende ondernemer, dus niet via een bank of participatiemaatschappij.

Ten slotte mag u bij calamiteiten (bijvoorbeeld het faillissement van de startende ondernemer) het (gedeeltelijke) verlies op de financiering als persoonlijke verplichting in box 1 aftrekken tot een maximum van € 46.984 per beginnende ondernemer. Dat betekent grofweg dat de winsten onbelast dan wel belast zijn tegen het (lage) tarief van box 3 en de verliezen aftrekbaar zijn tegen het progressieve (en vaak hogere) tarief. Aangezien de vrijstelling per persoon geldt, is het voor fiscale partners in voorkomende gevallen aantrekkelijker om beiden de lening te verstrekken, in plaats van het eigen aandeel over te dragen.

Uiteraard moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. U moet bijvoorbeeld het geld uitlenen aan een ondernemer/onderneming (ook de BV valt eronder) die in beginsel korter bestaat dan zeven jaar (in bijzondere gevallen veertien jaar). De lening moet daarnaast zijn achtergesteld bij andere schuldeisers en worden geregistreerd bij de belastingdienst. Ook mag u geen hoger rentepercentage bedingen dan de wettelijke rente. Tenslotte moet de lening worden gebruikt voor de financiering van verplicht ondernemingsvermogen en mag u geen geleend geld inzetten voor een dergelijke geldverstrekking.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.