loonheffingen en premies werknemersverzekeringen

Over het loon dat u aan uw werknemers betaalt, houdt u loonbelasting in. Ook betaalt u mee aan de verzekeringen van uw personeel. Hier merkt de werknemer weinig van: u houdt de heffingen namelijk zelf in op hun loon.
Loonbelasting is belasting die een werknemer moet betalen over zijn loon. De werknemer hoeft dit niet zelf te regelen. Daar moet u voor zorgen. Premie volksverzekeringen
De premies voor de volksverzekeringen houdt u ook af van de werknemerssalarissen. Volksverzekeringen zijn de AOW (Algemene ouderdomswet), de ANW (Algemene nabestaandenwet) en de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten). Het ingehouden bedrag draagt u af aan de Belastingdienst.

Premies werknemersverzekeringen
Werknemersverzekeringen zijn de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de WW (Werkloosheidswet). De ZW (Ziektewet) valt onder de WW. U hoeft hierover dus geen aparte premie te betalen.
De premie voor de WW betaalt u gedeeltelijk zelf en houdt u gedeeltelijk in op het loon van uw werknemer. De WIA-premie moet u volledig zelf betalen. Alhoewel de UWV de werknemersverzekeringen uitvoert, incasseert de Belastingdienst de premie hiervoor.

Melden bij Belastingdienst
Als u personeel in dienst neemt, meldt u dat bij de Belastingdienst. Op 1 juli 2006 is hiervoor de Eerstedagsmelding ingevoerd. Om vast te stellen hoeveel u moet afdragen aan loonheffing en premie werkgeversverzekeringen, moet de Belastingdienst weten hoeveel personeel u in dienst heeft.
Alles over de eerstedagsmelding.

Aangifte
U doet jaarlijks aangifte bij de Belastingdienst voor de loonheffing en de premie werknemersverzekeringen. U kunt het verschuldigde bedrag meteen betalen. Soms krijgt u een voorschotnota van de Belastingdienst. In dat geval betaalt u vooruit.

Voor wie?
U draagt loonheffing en premie werknemersverzekeringen af over het salaris van het personeel dat bij u een dienstbetrekking heeft. Daarbij is het belangrijk om te weten wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. Soms is dat niet altijd even duidelijk, bijvoorbeeld als u een freelancer inhuurt.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.