Pensioen en oude dag

1. Pas pensioenregelingen aan

Pensioenregelingen moesten met ingang van 1 januari 2006 voldoen aan de Wet VPL, anders valt u tot 1 januari 2007 onder de overgangsregeling. U betaalt dan 52% belasting over het verschil tussen de oude premie en de premie die u zou betalen als u de pensioenregeling wel had aangepast. Als de regeling hierna nog niet is aangepast, wordt de waarde van alle opgebouwde pensioenrechten belast als loon.

2. Basispremie WGA wijzigt per 1 januari 2007

Het UWV heeft de basispremie voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) voor 2007 vastgesteld op 0,28%. Het gaat om een gemiddelde lastendekkende premie, die wordt verhoogd met een vaste opslag van 0,47%. Hierop wordt een opslag of korting toegepast, afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw bedrijf of bedrijfstak.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.