Strengere controle eerstedagsmelding

Als u nieuw personeel in dienst neemt, moet u deze werknemers melden bij de belastingdienst met een eerstedagsmelding. De eerstedagsmelding moet uiterlijk de eerste dag vóór het begin van de werkzaamheden bij de belastingdienst binnen zijn. Voor werknemers die nog dezelfde dag bij u komen werken geldt een uitzondering. Deze werknemers moet u aanmelden vóór het begin van de werkzaamheden. Voorbeeld

Als u met uw nieuwe werknemer op dinsdag afspreekt dat hij/zij om twaalf uur diezelfde dag bij u begint, dan moet u de eerstedagsmelding voor die nieuwe persoon vóór twaalf uur diezelfde dag doen. Dit betekent ook, dat als uw nieuwe werknemer op maandag begint en uw bedrijf in het weekend gesloten is, u de eerstedagsmelding al vóór het weekend moet doen.

Bij het niet of te laat aanmelden van de nieuwe werknemer riskeert u een boete. De belastingdienst kan dit ook bij een eventuele waarneming op de werkplek controleren en zal vanaf 1 januari 2007 ook strenger controleren op het tijdig en juist verzenden van de eerstedagsmelding. Gedurende het jaar 2006 gaat de fiscus hier nog enigszins coulant mee om.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.