Verliesverrekening

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bestaande verliezen niet mogen worden verrekend met resultaat over het jaar van aandelenoverdracht. Een verlies van een vennootschap is verrekenbaar met de winst van het voorgaande jaar en de negen volgende jaren. De wet op de vennootschapsbelasting bevat een bepaling die de verrekening van verliezen van een vennootschap met latere winsten in principe niet toestaat als het uiteindelijke belang in die vennootschap voor 30% of meer wijzigt.
Deze regeling heeft als doel de handel in verliesvennootschappen te beperken. Deze beperking van de verliesverrekening is niet van toepassing indien de omvang van de activiteiten van de vennootschap niet tot minder dan 30% is ingekrompen en de bezittingen van de vennootschap niet grotendeels (lees: voor meer dan 50%) uit beleggingen bestaan. Het voorgaande geldt overigens ook voor de verrekening van een verlies dat is geleden na een aandeelhouderswisseling met een winst van het voorafgaande jaar.

Aandelenoverdracht
Verliezen zijn niet meer compensabel met winsten vanaf het moment dat het uiteindelijke belang in de vennootschap voor ten minste 30% is gewijzigd. Dit geldt ook voor de winst in het jaar waarin de belangrijke aandeelhouderswisseling heeft plaatsgevonden. De winst die wordt behaald in het jaar van aandelenoverdracht kan, met andere woorden, niet worden verrekend met verliezen uit voorafgaande jaren. Het voorgaande houdt ook in dat een verlies dat wordt geleden in het jaar van aandelenoverdracht niet verrekenbaar is met de winst van het jaar daarvoor.


Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.