Vrijstelling overdrachtsbelasting verruimd

Brengt u uw onderneming in een personenvennootschap (VOF, maatschap) of in een BV in? Dan kunt u een beroep doen op de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting, voor wat betreft de onroerende zaken die u inbrengt. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen wordt in principe als voorwaarde gesteld dat u alle tot het ondernemingsvermogen behorende activa en passiva inbrengt. Onlangs is deze regeling enigszins versoepeld. Volgens de staatssecretaris kan het zijn dat door omstandigheden bepaalde activa en passiva niet (meer) dienstbaar zijn aan de onderneming. In de huidige situatie is vereist dat deze activa en passiva tóch meegaan in de nieuwe personen- of kapitaalvennootschap om in aanmerking te komen voor de vrijstelling overdrachtsbelasting. In sommige gevallen kan dit onwenselijke gevolgen hebben. Daarom heeft de staatssecretaris bepaalt dat "functieloze" activa of passiva (bijvoorbeeld geld) buiten de inbreng in de personen- of kapitaalvennootschap kunnen blijven zonder dat u de vrijstelling misloopt.

De versoepeling van de vrijstelling overdrachtsbelasting werkt terug tot en met 26 september 2005.

Tip:

De inspecteur kan ook goedkeuren dat u alleen de economische eigendom van een onroerende zaak inbrengt. U komt dan toch in aanmerking voor de vrijstelling. Van belang is dan dat de juridische eigendom van die onroerende zaak niet van doorslaggevend belang is voor voortzetting van de onderneming in de VOF, maatschap of BV.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.