Werkkleding wel of niet onbelast vergoeden

De kosten voor werkkleding van uw personeel kunt u aftrekken van de belastingen. Maar wat u onder werkkleding verstaat, hoeft niet gelijk te zijn aan wat de fiscus daaronder verstaat. Wanneer u mag u wel en niet die jas met logo aftrekken?

Wat de Belastingdienst onder werkkleding verstaat is onduidelijk. Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat werkkleding 'allereerst en vooral moet zijn verstrekt ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking'.

Eisen
Wilt u de werkkleding als onbelaste vergoeding boeken, zorg dan in elk geval dat de kleding aan de volgende eisen voldoet: Werkkleding moet namelijk kleding zijn die:

  • de kleding is nodig voor het uitoefenen van de functie
  • Uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls;
  • een duidelijk beeldmerk draagt, zoals een bedrijfslogo. deze moet minstens zeventig vierkante centimeter zijn.

Jas met groot logo

In de zaak die de Hoge Raad onlangs behandelde, had een werkgever aan zijn werknemer een jas met een groot bedrijfslogo verstrekt. De werknemer had de jas niet per se nodig voor zijn functie. Om die reden moest over de verstrekte jas belasting worden ingehouden.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.