Wijzigingen in de aftrek van voorbelasting btw per 1 januari 2007

Per 1 januari 2007 is de Wet op de omzetbelasting aangepast, onder meer op het onderdeel aftrek van voorbelasting. De wijzigingen kunnen er toe leiden dat uw onderneming in bepaalde gevallen minder aftrek van voorbelasting kan genieten dan voorheen. Uit de toelichting op de wijzigingen volgt dat de ondernemer mogelijk minder aftrek van voorbelasting geniet ingeval hij handelingen verricht die geen prestaties vormen in de zin van de btw. De toelichting gaat specifiek in op de verkoop van aandelen. Gemeld wordt dat de ondernemer die bijvoorbeeld een deelneming verkoopt in beginsel geen aftrek van voorbelasting geniet onder de nieuwe regeling. Er wordt geen melding gemaakt van de eventuele gevolgen van de zogenaamde onbelastbare subsidies. Hiervan is sprake als over de ontvangst van de subsidie geen btw behoeft te worden afgedragen omdat de subsidieverstrekker niet wordt gezien als de ontvanger van een dienst. Niet kan worden uitgesloten dat de belastingdienst de aftrek van btw op kosten die ondernemers hebben betaald met behulp van subsidies, op basis van de nieuwe regels zal aanvechten. Wij zijn van oordeel dat het Europese recht voldoende waarborgen omvat om in de meeste gevallen aftrek van voorbelasting te bepleiten. Dit sluit echter niet uit dat de belastingdienst in de wijzigingen aanleiding zal vinden om situaties waarbij ondernemingen subsidies ontvangen opnieuw te bezien op de btw-gevolgen. Een en ander geldt ook voor de aftrek van btw op promotionele activiteiten. Het ministerie van Financiën heeft toegezegd hier in de loop van het eerste kwartaal van 2007 op terug te komen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.