'Afspraak is afspraak’ geldt niet altijd voor belastingdienst

Wanneer u een afspraak maakt met de belastingdienst over bijvoorbeeld een aftrekpost, dan betekent dit nog niet dat de belastingdienst altijd is gehouden aan die afspraak. Een wetswijziging kan roet in het eten gooien, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

In deze zaak ging het om de aftrek van rente over buitenlandse schulden die waren ontstaan bij de verkoop van de eigen woning in het buitenland. De inspecteur stond deze aftrek sinds 1990 toe, maar weigerde de aftrek met ingang van 2001, toen het nieuwe stelsel van de inkomstenbelasting van kracht werd. Aftrek was vanaf dat moment namelijk niet meer mogelijk. Het Hof oordeelde dat de inspecteur niet in strijd met het vertrouwens- of rechtszekerheidsbeginsel heeft gehandeld, omdat de afspraken niet inhielden dat die ook zouden gelden bij een wetswijziging.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.