Welke belastingen worden in Nederland geheven?

Iedereen in Nederland maakt gebruik van voorzieningen waar de overheid voor zorgt of aan meebetaalt, zoals wegen en dijken, gezondheidszorg, politie op straat en onderwijs. De activiteiten van de overheid worden voor het overgrote deel bekostigd uit de inkomsten van belastingen. In Nederland heeft bijna iedereen met belastingen te maken. Zichtbaar of onzichtbaar, direct of indirect, maken belastingen deel uit van het dagelijks leven. Over salaris, alcohol, benzine, dividend, schenking, een prijs in de loterij en nog veel meer, moet belasting worden betaald.

Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het maken van wetgeving op belastinggebied en voor het uitvoeren van deze wetgeving. De feitelijke inning van de belastingen is uitbesteed aan andere instanties, zoals de Belastingdienst. Hieronder treft u een opsomming aan van de verschillende soorten belastingen.

Soorten belastingen
Belastingen die geheven worden, zijn:

 • inkomstenbelasting, loonbelasting en premie volksverzekeringen;
 • dividendbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting;
 • accijns- en verbruiksbelastingen;
 • kansspelbelasting;
 • successierecht, schenking en overgang;
 • belasting op personenauto's en motorrijwielen (bpm);
 • motorrijtuigenbelasting en belasting zware motorrijtuigen;
 • belastingen van rechtsverkeer: overdrachtsbelasting; assurantiebelasting en kapitaalsbelasting;
 • milieubelastingen (grondwaterbelasting, belasting op leidingwater, afvalstoffenheffing, brandstoffenbelasting en energiebelasting);
 • belastingen bij invoer (douanerechten).

Gemeentebelastingen en provinciale belastingen
Gemeentebelastingen en provinciale belastingen zijn geen rijksbelastingen en dus geen zaak van het ministerie van Financiën.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.