Financiele rapportages-Jaarrekening en periodiekafsluitingen

Het maken van de juiste financiële rapportages blijft altijd een uitdagende klus. Een rapportage op managementniveau is anders dan een rapportage op het niveau van een Raad van Bestuur. Een hoofd financiën en /of controller moet in staat zijn de vertaalslag te maken van operationeel naar strategisch.

Een Raad van Bestuur is meestal niet geïnteresseerd in details, maar wil wel op grote lijnen op de hoogte worden gehouden van dezelfde details. Voor een hoofd financiën en /of controller zijn dit de uitdagende vertaalslagen. Managers op operationeel niveau hebben vaak de neiging rapportages te maken op hun eigen niveau, terwijl het bestuur enkel geïnteresseerd is welke impact de operationele resultaten voor de strategie voor het bedrijf heeft.

Jaarrekening:
Elk bedrijf dient jaarlijks een jaarrekening samen te stellen. Indien u een eenmanszaak of VOF heeft, dan moet u namelijk het resultaat van uw bedrijf bij de aangifte inkomstenbelasting opgeven. En bij een BV moet u het resultaat bij de aangifte vennootschapsbelasting opgeven. Voor een BV wordt ook het deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel verzorgt.

Jaarrekeningen bestaan uit de verlies- en winstrekening, de balans en een toelichting op beiden. Op de verlies – en winstrekeningen staan de omzet, kosten en resultaat vermeld en op de balans staan de activa (bezittingen en vorderingen) en de passiva (eigen vermogen en schulden) vermeld per 31 december.

Waarom financiële rapportages?
Indien u goed inzicht in uw onderneming wilt houden, kunt u periodiek een financiële rapportage laten samenstellen. U ontvangt dan een tussentijdse verlies- en winstrekening en, indien gewenst, een tussentijdse balans.

In de financiële rapportages worden naast de presentatie van de cijfers grafieken toegepast.
Ontwikkelingen in resultaat , omzet en kosten kunt u dan goed vergelijken.

In de grafieken ziet u de omzet(indien van toepassing per soort), de verschillende kosten en het totale resultaat. De kosten kunnen onderverdeeld worden in personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, algemene kosten en afschrijvingen.

Door wie?
Al bent u het niet verplicht, toch kan het wenselijk zijn uw financiële rapportages te laten samenstellen door een accountant. Zo heeft u direct inzichtelijk hoe het met uw bedrijf gesteld is en heeft u uniform vergelijkingsmateriaal voor eerdere of toekomstige perioden.
Dit kan naar wens per maand, kwartaal, half jaar of jaarlijks plaatsvinden

Periodiekafsluitingen:
De periodiekafsluitingen dient als borg voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de financiële transacties. Hierdoor ontstaat een basis voor de samenstelling van rapportages voor interne en externe belanghebbenden.


Soorten periodiekafsluitingen:
Er zijn verschillende soorten periodiekafsluitingen. Deze zijn o.a.:
A) Dagafsluiting;
B) Maandafsluiting;
C) Kwartaalafsluiting;
D) Jaarafsluiting.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.