Inkomsten belasting-boxenstelsel

Boxenstelsel:


De heffing van de inkomstenbelasting is onderverdeeld in drie zogenaamde boxen van inkomen.
Iedere box kent zijn eigen fiscale regime . Tussen de boxen is geen onderlinge verliesverrekening mogelijk , waardoor de negatieve inkomsten uit de ene box niet kunnen worden verrekend met positieve inkomsten uit de andere boxen.

Box 1 : werk & woning

Hieronder vallen de volgende inkomsten:

• Winst uit onderneming ;
• Loon
• Resultaat uit overige werkzaamheden;
• Inkomsten uit bepaalde periodieke uitkeringen en verstrekkingen;
• Inkomsten uit eigen woning.

Welke worden verminderd met :

• Persoonsgebonden aftrek;
• Kosten van kinderopvang;
• Kosten van inkomensvoorzieningen.


Box 2 : aanmerkelijk belang

Voor directeur-grootaandeelhouder. Het betreft de volgende inkomsten:

* De reguliere voordelen: inkomsten uit aandelen en winstbewijzen
die tot een aanmerkelijk belang behoren en
* vervreemdingsvoordelen: het voordeel bij vervreemding van
Hierboven genoemde aandelen en bewijzen.


Box 3 : sparen& beleggen

Hieronder vallen de inkomsten uit vermogensbestanddelen welke niet in
Aanmerking worden genomen in box 1 en box 2.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.