Premies

Premies volksverzekeringen worden gelijk met de loonbelasting geheven, maar ook over het inkomen in box 1 bij de inkomstenbelasting. Het gaat om verzekeringen die voor iedereen gelden, ongeacht of er ooit premie is betaald en iedereen is in principe verzekerd. Zo zal iemand die nooit gewerkt heeft, en daardoor nooit premies voor de volksverzekeringen betaald heeft, toch op zijn 65e in aanmerking komen voor een AOW-uitkering.
De premies worden uitsluitend in de eerste twee belastingschijven berekend. Voor het jaar 2008 bedraagt daarom het maximale premie-inkomen € 31.589. De over het loon of uitkeringen ingehouden premies worden bij de inkomstenbelasting als voorheffing op de te betalen inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen verrekend. De premies volksverzekeringen waar de heffingskortingen voor gelden zijn de Algemene ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (ANW) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). De premies voor deze verzekeringen worden gelijk geheven met de loonbelasting en met de inkomstenbelasting in box 1

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.