Beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek is een gesprek van leidinggevende met de medewerker over het functioneren van de medewerker in het afgelopen jaar.

Anders dan het functioneringsgesprek is het meer een eenrichtingsgesprek: de leidinggevende doet vooral het woord, de invloed van de medewerker beperkt zich meer zich tot het maken van afspraken. Naast het functioneren van de medewerker van het afgelopen jaar, worden er ook afspraken gemaakt voor de komende periode. Als laatste komen de consequenties voor salaris en andere arbeidsvoorwaarden aan de orde.

Aan het begin van het gesprek geeft de chef zijn/haar oordeel aan de medewerker en licht dit toe. De medewerker krijgt de ruimte om hierop te reageren, maar dat heeft geen consequenties voor het oordeel. Aan het eind van het gesprek komen de consequenties van het oordeel aan bod en worden afspraken voor de toekomst gemaakt.

Doel beoordelingsgesprekken
Door het voeren van beoordelingsgesprekken evalueert u de afgelopen periode. U richt zich op de functiebeschrijving en kijkt hoe de medewerker deze taken uitvoert. Daarnaast is het een middel om de salarisgroei te rechtvaardigen. De leidinggevende vertelt, waarom iemand een bepaald salaris heeft.

Belangrijk!

  • Ga niet beoordelen over onderwerpen waarover u, als leidinggevende, niet kunt oordelen.
  • Vermijd dus zinnen als ‘men zegt…’, ‘ik heb gehoord dat…’
  • Houdt het verloop van het gesprek in eigen hand, hierdoor vermijdt u een ongestructureerd gesprek, waarin de helft niet wordt gezegd.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.