Situationeel leidinggeven

 

Effectief leidinggeven betekent dat u uw stijl van leidinggeven aanpast aan een situatie. In de ene situatie kan een stijl effectief zijn, terwijl die in de andere situatie geen effect heeft. Effectief leidinggeven houdt in dat u als leidinggevende in staat bent, naast de leiderschapsstijl die u gewoonlijk hanteert, ook andere stijlen te hanteren. Effectief leidinggeven vraagt dus een flexibele opstelling van u. Deze stijl van leidinggeven heet Situationeel leidinggeven. De effectiviteit wordt bepaald door twee factoren:

Taakbekwaamheid
De taakbekwaamheid is de mate waarin de medewerker in staat is om de taak goed uit te voeren. Hierbij wordt gekeken naar de kennis en vaardigheid motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerker.

Er worden vier niveaus van taakbekwaamheid onderscheiden:

  1. Een medewerker is voor een bepaalde taak onvoldoende bekwaam en is onvoldoende gemotiveerd.
  2. Een medewerker is voor een bepaalde taak onvoldoende bekwaam, maar is voldoende gemotiveerd.
  3. Een medewerker is voor een bepaalde taak voldoende bekwaam, maar is onvoldoende gemotiveerd.
  4. Een medewerker is voor een bepaalde taak voldoende bekwaam en is voldoende gemotiveerd.

Een goede leidinggevende past zijn stijl van leidinggeven aan, aan de taakbekwaamheid van de medewerker. Als u uw stijl van leidinggeven niet kunt aanpassen aan de situatie, bereikt u niet het gewenste resultaat. Een verkeerde stijl kan negatief worden ervaren waardoor de medewerkers slechter kunnen gaan presteren in plaats van beter presteren, waardoor de relatie tussen u en uw medewerker kan verslechteren.

Taakbekwaamheidsniveau

opdrachtstijl
Onbekwaam, ongemotiveerd Bekwaam, gemotiveerd
Onbekwaam, gemotiveerd Overtuigstijl
Bekwaam, ongemotiveerd Participatiestijl
Bekwaam, gemotiveerd Delegatiestijl

Werksituatie
Elke werksituatie is anders en vraagt een andere manier van leidinggeven. Welke stijl van leidinggeven u het beste kunt gebruiken is afhankelijk van:

  • De frequentie waarmee u en uw medewerker informatie moeten uitwisselen, om een taak goed te kunnen uitoefenen.
  • De tijd die u als leidinggevende hebt om in te grijpen in een situatie.
  • De mate van complexiteit van de werksituatie.

Een goede leidinggevende past zijn stijl van leidinggeven aan, aan de werksituatie. In het volgende schema ziet u welke leiderschapsstijl past bij welke werksituatie.

Werksituatie Effectieve leiderschapsstijl
Er is veel interactie nodig voor een taak of
Er is veel tijd voor het nemen van beslissingen of
Het gaat om een complexe activiteit
overtuigstijl of
participatiestijl
Er is weinig interactie nodig voor een taak of
Er is weinig tijd voor het nemen van beslissingen of
De activiteit is niet complex

opdrachtstijl of
delegatiestijl

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.