Belastingen

De jaarrekening van een onderneming wordt meestal door een accountant (niet verplicht) of door een boekhouder opgesteld. Voor een B.V. is het zelfs verplicht om de jaarrekening door een accountant te laten samenstellen. Het opstellen van de jaarrekening vindt een keer in de jaar plaats. Er zijn ondernemers vooral de kleinere bedrijven die hun jaarrekening zelf opstellen. Dit wordt meestal afgeraden omdat vaak de kennis hierin ontbreekt.

Het voordeel van een accountant is, dat alles wat betreft de administratie door de accountant wordt geregeld. Hierbij valt te denken aan. Het verzorgen van de kwartaalafrekening, verzorgen van de BTW-aangiften, maandelijkse loonaangifte, en loonstroken uitdraaien. Indien gewenst ook het verlenen van financiële adviezen.
Boekhouders hebben in het algemeen een boekhoudkantoor, of werken vanuit huis. De accountants hebben een accountantskantoor waar alle financiële facetten zich afspelen. Samenstellen jaarrekeningen, consolidatie, loonadministratie, voorraadadministratie, BTW-aangifte, loonaangifte, bepalen vennootschapsbelasting.
De BTW-aangifte bereken je door de voorbelasting van de na belasting af te trekken.
De voorbelasting is de belasting die je vooraf betaald aan de leverancier. Dit is dus te vorderen OB voor de ondernemer. De na belasting is de belasting die je ontvangt van de debiteur, dus die moet je afdragen aan de belastingdienst. Ook wel de te betalen OB genoemd.
Het verschil tussen de voorbelasting en de na belasting is de: te betalen omzetbelasting of te vorderen omzetbelasting.

De voorraadadministratie is het bepalen van de voorraad aan het begin van het jaar op 1-1-2009 en de voorraad aan het eind van het jaar op 31-12-2009.

De loonaangifte is niks anders dan het bepalen van de loonbelasting, en de sociale verzekeringspremie. Dit moet maandelijks aan de belastingdienst doorgegeven worden.
Ieder onderneming moet een loonaangifte doen.

De vennootschapsbelasting geldt voor de B.V. Deze belasting wordt berekent aan de hand van de gemaakte winst. De belasting over de winst is altijd 35%. Dus maak je een winst van 100000 EUR dan betaal je 35000 EUR vennootschapsbelasting.

De inkomstenbelasting, wordt door ieder burger betaald. Afhankelijk van de ingehouden loonheffing en de genaakte kosten, ontvangt de belastingplichtige een aanslag die hij/zij moet betalen of ontvangen. Belastingstelsel is een zeer complexe zaak, daarom is het raadzaam dit te overhandigen of een advies inwinnen bij een belastingconsulent of de aangifte in te laten vullen door een medewerker van de belastingdienst.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.