Factuurvereisten voorgeschreven door de belastingdienst

Indien u een factuur uitreikt aan uw afnemers, dan dient deze aan de wettelijke vereisten te voldoen. De belastingdienst heeft op eenduidige wijze aangegeven wat er minimaal op uw facturen dient te staan.

Wat moet er op een factuur staan?
Uw facturen moeten de volgende gegevens bevatten:

 • Uw omzetbelastingnummer;
 • Het factuurnummer: facturen moeten doorlopend zijn genummerd;
 • De factuurdatum;
 • Uw naam en adres;
 • De naam en het adres van uw afnemer;
 • De datum van de levering of de dienst;
 • De hoeveelheid en soort geleverde goederen;
 • De omvang en de soort geleverde diensten;
 • Per omzetbelastingtarief:
  - de eenheidsprijs exclusief omzetbelasting;
  - eventuele kortingen als die niet in de eenheidsprijs zijn opgenomen;
  - het toegepaste BTW-tarief;
  - de vergoeding;
 • Bij vooruitbetaling: de datum van betaling, als die afwijkt van de factuurdatum;
 • Het omzetbelasting bedrag.

Extra gegevens
Soms is het nodig, naast bovengenoemde gegevens, extra gegevens op uw factuur te vermelden. Dit is het geval bij:

 • Intracommunautaire leveringen;
 • Een verleggingsregeling van toepassing is (onder meer het geval bij onderaannemining en belaste verkoop onroerend goed);

Nog andere vereisten aan de factuur?
Alle bescheiden met de hiervoor genoemde basisgegevens kunnen als factuur worden beschouwd, ongeacht onder welke benaming of met welke bestemming u deze uitreikt (zoals rekeningen, nota's, aktes, declaraties, kwitanties, bonnen of elektronische bevestigingen van online winkels). Facturen die niet aan de wettelijke eisen voldoen, moet u herstellen.

Nut van goede facturen
De factuurvereisten gelden natuurlijk niet alleen voor u, maar ook voor uw leveranciers. Ontvangt u een factuur of bon zonder bovenstaande eisen dan mag u de omzetbelasting niet aftrekken in uw aangifte. Vraag in dat geval altijd om een verbeterd exemplaar, uw leverancier is verplicht om zijn fouten te herstellen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.