Kleine ondernemersregeling BTW

Indien u ondernemer voor de omzetbelasting bent, heeft u te maken met de verplichting om regelmatig aangifte omzetbelasting te doen. Ook wanneer u weinig omzet heeft, zoals bij parttime bijverdiensten. Om u tegemoet te komen in de administratieve lastendruk is er voor u de kleine ondernemersregeling. Deze regeling houdt in dat u in aanmerking kunt komen voor vermindering van het btw-bedrag dat u moet betalen aan de Belastingdienst.

Voorwaarden

  • U heeft een eenmanszaak of de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma. Voor rechtspersonen, zoals B.V.'s geldt deze regeling dus niet.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting € 1.883 of minder btw betalen
    in een jaar, let hierbij dus op dat u eerst de voorbelasting aftrekt van de af te dragen omzetbelasting. Indien na deze verrekening nog een te betalen bedrag resteert, komt u in aanmerking voor de vermindering inzake de kleine ondernemersregeling.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Hoe moet u de kleine ondernemersregeling aangeven op de aangifte?
U kunt aan het eind van het jaar de berekening af te dragen omzetbelasting minus voorbelasting maken en deze invullen op uw laatste aangifte omzetbelasting van het jaar. Wanneer u zeker weet dat u voor een heel jaar onder de grenzen blijft, kunt u ook op de kwartaal- of maandaangifte een voorlopige vermindering op de aangifte invullen. Indien er gebruik wordt gemaakt van het invullen van de voorlopige vermindering op maand- of kwartaalaangifte, dan kan dit nooit tot een teruggave leiden! De simpele reden hiervoor is dat de vermindering maximaal de verschuldigde omzetbelasting minus de voorbelasting bedraagt.

Tabel kleine ondernemersregeling

Saldo af te dragen minus voorbelasting Hoeveel bedraagt de vermindering?
Meer dan € 1.883 Geen vermindering
€ 1.883 of minder, maar meer dan € 1.345 2,5 keer (€ 1.883 -/- saldo btw)
€ 1.345 of minder Vermindering is gelijk aan het saldo

Uitzonderingen kleine ondernemersregeling omzetbelasting
Hou er rekening mee dat in bepaalde situaties nog aanvullende berekeningen nodig zijn. Dit is ondermeer het geval bij onderaanneming en btw verlegd, import,verhuur van (on)roerende zaken of indien er sprake is van land- en tuinbouw.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.