Omzetbelasting en import

Hoe dient u om te gaan met de omzetbelasting op de invoer van goederen van buiten EU landen? Dat is een vraag die leeft bij ondernemers die willen (gaan) invoeren vanuit bijvoorbeeld opkomende regio's zoals Azië. Ook zien steeds meer ondernemers voordeel in de hoge wisselkoers van de euro-dollar en willen importeren vanuit de Verenigde Staten.

Invoer en douane
Iedereen die goederen invoert uit landen buiten de eu moet omzetbelasting en eventueel rechten bij invoer, belastingen en heffingen betalen. Het maakt dus niet uit of u goederen invoert als ondernemer of als particulier. Ondernemers kunnen de betaalde omzetbelasting terugvragen via de aangifte omzetbelasting.

Waarover wordt omzetbelasting berekend?
De btw bij invoer wordt berekend over de zogenoemde douanewaarde van de ingevoerde goederen. De douanewaarde is het totaal van:

  • De koopprijs van de goederen die de leverancier u in rekening brengt;
  • De rechten bij invoer, belastingen en heffingen (de btw bij invoer maakt géén deel uit van de douanewaarde);
  • De bijkomende kosten, zoals kosten van commissie, verpakking,vervoer en verzekering tot de plaats van bestemming van de goederen.

Aftrek van betaalde omzetbelasting bij import
De btw bij invoer moet u in principe bij het doen van aangifte betalen, tegelijk met de rechten bij invoer, belastingen en heffingen. Als u een expediteur inschakelt, verzorgt deze voor u de invoeraangifte en de betaling van de omzetbelasting. U krijgt van hem vervolgens een gespecificeerde rekening waarop de bedragen van alle belastingen en heffingen staan vermeld. De omzetbelasting bij invoer kunt u volgens de gewone regels aftrekken als voorbelasting.

Kan dat niet makkelijker met die omzetbelasting?
U Kunt er voor kiezen de omzetbelasting bij invoer niet te willen betalen. Dit levert een financieringsvoordeel op. Voor ondernemers bestaat de mogelijkheid om de omzetbelasting bij invoer van goederen aan te geven op de gewone aangifte omzetbelasting. Als u deze mogelijkheid gebruikt, doet u wel aangifte ten invoer bij de Douane maar hoeft u de omzetbelasting niet eerst te betalen en daarna terug te vragen. Voor aangeven van de btw bij invoer op uw aangifte omzetbelasting heeft u toestemming nodig van de Belastingdienst. Daarvoor moet u een schriftelijk verzoek indienen bij het belastingkantoor waar u onder valt. Als uw verzoek wordt ingewilligd, krijgt u daarvan bericht van de Belastingdienst. Zodra u de toestemming ontvangen heeft, mag u de omzetbelasting bij invoer op uw aangiften omzetbelasting aangeven. Bij de aangifte ten invoer voor de Douane(meestal via uw expediteur) moet u dan uw omzetbelastingnummer opgeven.

Wat zijn de voorwaarden om dit alleen op mijn aangifte aan te geven?
Voordat u een verzoek doet bij de belastingdienst, kunt u beter eerst kijken of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dit is het geval indien:

  • Uw onderneming in Nederland is gevestigd.
  • U geregeld goederen invoert.
  • Uw bedrijfsadministratie zo ingericht is dat daaruit duidelijk blijkt hoeveel btw u verschuldigd bent bij invoer van goederen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.