Ondernemer voor de omzetbelasting?

Startende ondernemers
U bent een onderneming gestart en op zoek naar een boekhouder. Naar aanleiding van het door u ingestuurde formulier opgaaf gegevens startende onderneming, heeft u bericht ontvangen waarin u wordt aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. Iets later ontvangt u een wachtwoord en inlognaam, waarna u verplicht wordt om de aangifte per kwartaal via het internet te verzenden. Juist daarom bent u op zoek naar een boekhouder, want de houding van de belastingdienst kenmerkt zicht in deze door een sterk zoek-zelf-maar-uit gehalte.

Wet op de omzetbelasting
De wet op de omzetbelasting is de meest strikte wet uit ons belastingrecht, dat wil zeggen er is de minste ruimte voor afwijkende interpretaties. Het is dus inderdaad van belang om hulp van een deskundige, zoals een administratiekantoor in te schakelen. Een aangifte omzetbelasting invullen is zo gebeurd, helaas dient hier wel een goede onderbouwing richting de fiscus plaats te vinden; de noodzaak voor het voeren van een administratie is geboren.

Wat dient geadministreerd te worden?
De belastingdienst schrijft hierover expliciet: U moet uw administratie zo inrichten dat daaruit duidelijk blijkt hoeveel btw u aan de Belastingdienst verschuldigd bent en hoeveel btw u als voorbelasting kunt aftrekken. In de praktijk komt het erop neer dat u per aangiftetijdvak van de volgende zaken overzichten moet bijhouden, bijvoorbeeld in de vorm van een verkoopboek, inkoopboek, kas- of bankboek:

 • Facturen die u afgeeft;
 • Rekeningen die u ontvangt;
 • Uitgaven;
 • Ontvangsten;

Excel, administratiepakket of uitbesteden?
Als kleine zelfstandige kunt u een heel eind komen met overzichten in excel van uw inkopen, verkopen, ontvangsten en uitgaven. Een administratiepakket sluit veel meer fouten uit, maar dan dient u wel over enige boekhoudkundige kennis te beschikken, tevens zijn dit toch al gauw dure pakketen van rond de 300 tot 3000 euro. Uitbesteden is een aantrekkelijk alternatief. Dit komt doordat een administratiekantoor reeds de benodigde software heeft, kennis van zaken en uw administratie zo inricht dat deze tevens dienst kan doen als basis voor uw aangifte inkomsten of vennootschapsbelasting. Bovendien is ieder uur dat u aan de administratie besteed een improductief uur. Hoeveel had u kunnen verdienen in die tijd met ondernemen?

Waar dient u zicht nog meer in te verdiepen?
Wie met omzetbelasting te maken krijgt dient zicht ook te realiseren dat er ook aanvullende regels bestaan voor:

 • Verschillende tarieven voor verschillende diensten of goederen;
 • Vrijgestelde diensten voor de omzetbelasting;
 • Verplichtingen waaraan uw facturen moeten voldoen;
 • Correcties op eerder ingediende aangiften;
 • Op welk moment u omzetbelasting verschuldigd bent;
 • Speciale regelingen, zoals de kleine ondernemersregeling;
 • Belastingcontroles en bezwaar maken.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.