Tarieven

Over het leveren, de invoer en de verwerving van goederen en het verlenen van diensten bent u in principe BTW verschuldigd.

De volgende BTW-tarieven kunnen van toepassing zijn:

  • Het algemene tarief van 19%;
  • Het verlaagde tarief van 6%;
  • Het 0%-tarief (als u zaken doet met het buitenland).

Daarnaast zijn sommige prestaties vrijgesteld van BTW of niet belast.
Een levering of dienst is niet belast, als de plaats van levering of de plaats van dienst niet in Nederland is.

Het 19%-tarief is van toepassing op alle goederen en diensten die niet onder de andere tarieven vallen. Verwacht u dat uw goed of dienst niet onder het 19%-tarief valt, dan kan het dus gaan om:

  • Leveringen van goederen die onder het 6%-tarief vallen;
  • Diensten die onder het 6%-tarief vallen;
  • Leveringen van goederen waarvoor het 0%-tarief kan gelden;
  • Diensten waarvoor het 0%-tarief kan gelden.

Het 6%-tarief is in het algemeen van toepassing op voedingsmiddelen, geneesmiddelen, agrarische producten of diensten, en culturele en sociale diensten.

De regeling van het 0%-tarief is in het algemeen van toepassing op het internationale goederen- en dienstenverkeer. Levert u aan het buitenland, dan is dit BTW-tarief in veel gevallen van toepassing op uw leveringen.

Combinaties van prestaties
U kunt ook te maken hebben met combinaties van prestaties. In deze gevallen moet u bepalen hoe de ene prestatie zich verhoudt tot de andere. En dat bepaalt weer welk tarief geldt voor die prestatie(s).

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.