Verzendkosten factureren met BTW!

Factureren met verzendkosten
Wanneer u goederen verzendt, is het gebruikelijk een bedrag aan verzendkosten op de factuur te vermelden. Regelmatig onstaan er misverstanden over het feit of er nu omzetbelasting (btw) over die verzendkosten gerekend moet worden.

Oorzaak van misverstand verzendkosten en omzetbelasting
Wanneer u postzegels of pakketzegels koopt, zult u merken dat er geen btw op deze producten zit. U kunt hier dus ook geen omzetbelasting voor aftrekken op uw aangifte omzetbelasting.
De reden hiervoor is dat in de wet postverkeer en in de wet omzetbelasting de organisatie TPG voor wat betreft post- en pakketzegels is vrijgesteld van btw-verplichtingen.
Het ligt dus in de logica der dingen dat u uw verzendkosten dan ook zonder btw mag factureren aan uw klanten. Dit is echter niet het geval.
Een bijzondere positie is weggelegd voor de boekhandels. Deze berekenen ook geen btw wanneer zij post-en pakketzegels verkopen. Dit is het gevolg van een speciale constructie; de boekhandel is een agentschap van TPG post. De postzegels worden op papier nooit ingekocht door de boekhandel en daardoor rechtstreeks uit naam van TPG Post.

Omzetbelasting(btw) en verzendkosten
De wet op de omzetbelasting stelt zeer duidelijk dat: "Portokosten die bij de levering van goederen in rekening worden gebracht,
behoren tot de vergoeding waarover belasting is verschuldigd.
Hierbij is hetzelfde BTW-tarief van toepassing als dat van die goederen."
U dient dus omzetbelasting te berekenen over het totaalbedrag van uw goederen inclusief verzendkosten. Het tarief hangt hierbij af van onder welk omzetbelastingtarief uw goederen vallen. Vaak zal dit 19% zijn.

Bereken dus btw over verzendkosten
U zult merken dat wanneer u geen btw afdraagt over de verzendkosten, die u aan klanten factureert, u een groot probleem heeft bij een belastingcontrole. Wanneer sprake is van veel verzendingen, kan dit aardig in de papieren lopen. Bovendien wordt daarnaast vaak een boete opgelegd, daar u als ondernemer verplicht bent kennis te nemen van de wet- en regelgeving die op u van toepassing is. Doet u dit niet, dan is er al gauw sprake van opzet, wat weer leidt tot belastingboetes.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.