Eerste hulp bij ontslag

Belangrijkste tips

  • Ga niet akkoord met uw ontslag voorstel.
  • Teken nergens voor. Houd voorstellen van uw werkgever in beraad.
  • Zeg dat u beschikbaar blijft voor het verrichten van arbeid.
  • Vraag om een schriftelijke bevestiging van hetgeen u mede is gedeeld.
  • Bezwaar aanteken tegen uw ontslag.
  • Zoek hulp en advies.

Ga niet akkoord met uw ontslag.
Het voorstel van uw werkgever lijkt misschien uitstekend, maar heeft u alle consequenties van het ontslag voorstel op een rij.
Vragen als, wat wordt uw WW-uitkering, is de ontslagvergoeding realistisch, mag u wel worden ontslagen, dienen eerst te worden onderzocht, alvorens u inhoudelijk op het voorstel kan reageren.

Teken nergens voor. Houd voorstellen van uw werkgever in beraad.
Als u tekent voor het ontslag voorstel, dan noemt men dat het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Er geldt dan geen opzegtermijn en er zijn geen regels waar de werkgever zich aan moet houden. Dit kan voor u ernstige gevolgen hebben voor uw uitkering. U kan daardoor de WW-uitkering mis lopen.

Zeg dat u beschikbaar blijft voor het verrichten van arbeid.
Indien u zich niet beschikbaar stelt voor het verrichten van arbeid kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen (of ontbinding aan de kantonrechter) wegens 'verwijtbaar handelen'. Men kan dit uitleggen als het weigeren om bepaalde opdrachten uit te voeren. Ook hier brengt u de WW-uitkering mee in gevaar.

Vraag om een schriftelijke bevestiging van hetgeen u mede is gedeeld.
Met een schriftelijke bevestiging kan een ontslagjurist beter beoordelen of uw ontslag voorstel juridsch gegrond is. Of dat er tegen uw ontslag voorstel bezwaar kan worden aangetekend. De ontslagjurist kan uw kansen beter in kaart brengen.

Bezwaar aanteken tegen uw ontslag.
Tegen alle vormen van ontslag en ontbinding van het contract kunt u protest aantekenen. Doe dit bij voorkeur met hulp van een arbeidsdeskundig jurist.
Deze kan een bezwaarbrief maken of u helpen met het opstellen
van zo’n brief. Uw bezwaarbrief moet aangetekend verzonden worden. In deze brief moet duidelijk staan waarom u tegen uw ontslag bent. Zet er ook in dat u bij het bedrijf wilt blijven werken.

Zoek hulp en advies
Bij een (dreigende) ontslag situatie is het zeer verstandig om hulp in te roepen van een deskundige die u kan bijstaan met de hoeveelheid vragen die op u afkomen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.