Energiebesparende maatregelen weer fiscaal aftrekbaar

Ondernemers die investeren in energiebesparing en duurzame energie kunnen in 2007 weer rekenen op een fiscaal voordeel als zij de Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen. Van 12 oktober 2006 tot eind december was de regeling tijdelijk gesloten vanwege een grote hoeveelheid aanvragen. Vanaf 1 januari 2007 is de regeling weer open. Een overzicht van wijzigingen in bedrijfsmiddelen die voor EIA in aanmerking komen is beschreven in de Energielijst. Zeventien nieuwe bedrijfsmiddelen hebben recht op EIA, zoals een energiezuinige professionele koelkast, energie tussenmeter, systemen voor het benutten van afvalwarmte en energiezuinige technieken voor tuinbouwkassen. Ook zijn de beschrijvingen van 21 bedrijfsmiddelen op de Energielijst aangepast. Eén bedrijfsmiddel is van de Energielijst verwijderd: het oxy-fuel systeem komt niet meer voor EIA in aanmerking.

Energiebesparingsnormen zijn bovendien verlaagd; Dit geldt zowel voor de boven- als voor de ondergrens. Door de hogere energieprijzen zijn energie-investeringen bij een lagere energiebesparing al rendabel.

• Voor energiebesparende investeringen in gebouwen en transportmiddelen moet de energiebesparing liggen tussen 0,3 en 2 m3 aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro.
• Voor energiebesparende investeringen in apparatuur of processen moet de energiebesparing liggen tussen 0,7 en 2 m3 a.e. per jaar per geïnvesteerde euro.

Voor investeringen in duurzame energie is vanaf 2007 in sommige gevallen een milieuvergunning nodig. Dit geldt alleen voor projecten waar het bevoegde gezag een milieuvergunning verplicht stelt. Een bouwvergunning of Wbr-vergunning was in een aantal gevallen al langer nodig.
Bij installaties voor duurzame energie die generiek gemeld worden, is de eis aangescherpt. In 2007 moet voor ten minste 70% gebruik worden gemaakt van duurzame energie (in plaats van 30%). Installaties die minder dan 70% duurzame energie bijstoken, kunnen gemeld worden onder een andere generieke code.

Het omzetten van biomassa naar gasvormige, vloeibare of vaste energiedragers kan niet meer gemeld worden onder de code van generiek duurzaam. Er zijn wel nader omschreven technieken waar je gebruik van kunt maken, zoals de biobrandstofproductie-installatie, die nieuw op de energielijst staat. Omdat biobrandstoffen tegenwoordig verplicht zijn in transportbrandstoffen, stimuleert de overheid geen standaard biobrandstofproductie installaties meer.
De biobrandstofproductie-installatie moet werken met innovatieve omzettingstechnieken of gebruik maken van reststromen. Op deze manier komen alleen aantoonbaar efficiëntere installaties, de zogenaamde 1,5e of 2e generatie biobrandstof-installaties, in aanmerking voor EIA.
Bij nuttig gebruik van bestaande afvalwarmte, valt alleen het uitkoppelen van afvalwarmte bij de bron en het primaire transport ervan onder de energie-investering. Doordat de investeringskosten in secundaire distributienetten (wijkverwarming) niet meer worden meegerekend, kan gemakkelijker voldaan worden aan de generieke besparingsnorm.

De EIA bestaat sinds 1 januari 1997 en is één van de instrumenten waarmee de overheid Nederlandse bedrijven stimuleert te kiezen voor energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Ondernemers kunnen 44 procent van de investeringen van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.