Onderneming fiscaal vriendelijk overdragen

Als blijkt dat uw rechtstreekse familie geen interesse heeft in het overnemen van de zaak dan is het mogelijk om bij het overdragen van de onderneming aan uw werkgever de MKB winstvrijstelling toe te passen. Onder bepaalde voorwaarden hoeft u niet fiscaal af te rekenen. U kunt dan gebruik maken van een doorschuiffaciliteit.
Dit houdt onder andere in dat degene die uw onderneming overneemt, verder gaat met de ‘oude’ boekwaarden. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet de overdracht plaatsvinden aan een persoon die ten minste 36 maanden als ondernemer winst uit uw onderneming heeft gehad (medeondernemer) of ten minste 36 maanden als werknemer in uw onderneming werkzaam was. Op het moment dat uw werknemer dus drie jaar bij u heeft gewerkt, kunt u uw onderneming fiscaal vriendelijk aan hem overdragen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.