Bedrijfstak en bedrijfskolom

1.3 Bedrijfstak en bedrijfskolom


De verwerking van grondstof tot eindproduct gebeurd in verschillende bedrijven. De reeks van elkaar opvolgende bedrijven waarin telkens een volgend stadium van de productie plaatsvindt, wordt de bedrijfskolom genoemd. De consument zelf wordt echter niet tot de bedrijfskolom gerekend.Elke productieschakel stelt het geheel van bedrijven voor die hetzelfde productieproces uitvoeren en zich bevinden in dezelfde geleding van de bedrijfskolom. Zo’n schakel noemen we een bedrijfstak. De lengte van de kolom wordt bepaald door het aantal bewerkingen dat nodig is om van grondstoffen een eindproduct te maken.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.