Functies van de handel

1.2 Functies van de handel


Er zijn niet altijd onmiddellijk afnemers te vinden voor productieoverschotten; er verloopt dan enige tijd voordat de consumenten het artikel willen kopen. De handel koopt deze productieoverschotten op, bewaart deze om ze vervolgens weer te verkopen aan verbruikers. Kortom de handel zorgt voor het voortstuwen van de goederen van producent naar consument. Deze taak kan in een aantal functie worden verdeeld:
- Collecterende functie: de door producenten aangeboden hoeveelheden worden verzamelt en gecombineerd tot grotere door de verwerkende industrie gewenste hoeveelheden.
- Distribuerende functie: het verdelen van de geproduceerde goederen over de consument.
- Sorterende functie: producten die door de natuur zijn voortgebracht zijn niet alle van dezelfde kwaliteit, deze worden in verschillende kwaliteiten gesorteerd.
- Financieringsfunctie: de levering van producten aan afnemers gebeurd regelmatig op krediet.
Het distribueren en collecteren zijn de belangrijkste taken van de handel. Daarnaast bestaan nog een aantal nevenfuncties:
- Opslaande functie: de goederen worden nadat ze zijn geproduceerd opgeslagen tot het tijdstip van consumptie.
- Vervoerfunctie: door toepassing van de arbeidsverdeling en door natuurlijke omstandigheden, is de productieplaats niet dezelfde als de plaats van consumptie. Er moet dus vervoer plaatsvinden.
- Selecterende functie: het maken van een selectie van consumptieverwante artikelen, waaruit de consument of detaillist een keuze kan maken.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.