Handel in het algemeen

1.1 Ontstaan en ontwikkeling van de handel


Van oorsprong voorzag ieder mens in zijn eigen behoeften. Ze waren zowel producent als consument. De mensen leefden in stammen waartussen amper communicatie bestond. Wat men nodig had, werd door de leden van de stam zelf gemaakt.
In later stadium begon men meer behoeften te krijgen aan andere goederen en ontstond de eerste vorm van handel: “directe ruil” of “ruil in natura”. Wat inhoud twee of meerdere stammen die hun overschot aan goederen onderling naar behoefte ruilen.

Met de opkomst van steden in de vroege middeleeuwen ontstonden er gespecialiseerde beroepen. Iedere persoon legt zich uitsluitend toe op de voortbrenging van die producten waarvoor hij het meest geschikt is.
Ruil in natura werd steeds moeilijker, er ontstond toen al spoedig geld wat de handelstransactie makkelijker maakte. De directe ruil werd vervangen door de ruil van goederen tegen geld: “indirecte ruil”. Je spreekt nu van “directe handel” of “niet-zelfstandige handel”, producent en consument treden direct met elkaar in contact.

In de handel hebben we te maken met verschillende soorten producten, welke als volgt zijn ingedeeld:
-Agrarische producten: producten die door landbouw, veeteelt of tuinbouw worden voortgebracht.
-Extratieve producten: producten van de mijnbouw, zoals metalen, edelmetalen en brandstoffen.
-Industriële producten: het resultaat van de verdere verwerking van agrarische, extratieve en andere industriële producten.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.