Alternatieve wijzen van Balanced ScoreCard

De gangbare manier om een BSC in te zetten, is die vorm van inzet die leidt tot een volledige
verzameling informatie die het mogelijk maakt de organisatie te sturen en beheersen op meer vlakken dan alleen het financiële.

Vanuit de gedachte dat de BSC een stuur- en beheersingsmiddel is, is het echter ook heel goed
mogelijk om de BSC in te zetten bij het managen van veranderingstrajecten. Met behulp van de BSC kunnen in veranderingstrajecten duidelijke paden uitgestippeld worden die niet alleen financieel van aard zijn, maar ook de gewenste aandacht besteden aan andere factoren die het succes van de verandering zullen bepalen. Hierdoor kunnen de Kritische Succes Factoren (KSF's) voor het veranderingstraject worden vastgesteld en de bijbehorende Kern Prestatie Indicatoren (KPI's) worden vastgelegd.

In elke fase van het veranderingstraject worden de resultaten ten opzichte van de norm geëvalueerd en wordt, indien de resultaten de norm niet halen, de strategie
aangepast. Wanneer de resultaten hoger zijn dan de normen, worden de normen natuurlijk aangescherpt.
Een van de voordelen van het gebruikmaken van de BSC is dat de BSC als communicatie-, discussie- en bewustwordingsinstrument kan worden gebruikt. Het kan voor de betrokkenen gedurende het traject helder worden dat de verandering niet alleen met een financiële achtergrond is opgestart. Er wordt nu immers ook aandacht geschonken aan groei, interne processen en de klant.

Een laatste alternatieve wijze voor het inzetten van de BSC is om de BSC te gebruiken binnen
het kader van het managen van projecten.
Door het gebruikmaken van de BSC kunnen de doelstellingen van het project uitgestippeld worden in vier kwadranten. Tegelijkertijd kan er dan direct een heldere link naar de strategische doelstellingen (en eventueel reeds bestaande KPI's) worden gelegd. Daarnaast kan de voortgang van het project worden bewaakt door op de standaardmethode KSF's voor het behalen van de projectdoelstellingen te definiëren en daar KPI's aan te hangen en het gehele projectcontrolesysteem op deze wijze in te richten.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.