Conclusie

De conclusie is dan ook, dat deze manier van nadenken over de BSC, als stuur- en controlemiddel, tot meerdere exploitatiemethoden van het model kan leiden. De strategische discussie die aan de inzet van de BSC ten grondslag ligt, geeft nog beter aan dat er, door na te denken wat een BSC nu eigenlijk is, veel mogelijkheden zijn om de BSC fantasierijk in te zetten.
Uiteindelijk gaat het al lang niet meer om de vraag: wel of niet invoeren van de BSC. Dat is
helemaal niet het issue. Waar het om gaat is: nadenken waar de organisatie heen wil en
hoe de middelen en methoden die reeds uitgedacht zijn daarbij kunnen ondersteunen. De BSC geeft in het licht van deze denkwijze dan de mogelijkheid om doelstellingen in meerdere organisatiecontexten te definiëren en succes te meten. Op deze wijze wordt het potentieel van de BSC ten volle nuttig gemaakt en kan het model de organisatie op meerdere terreinen van dienst zijn.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.