De discussie wel of niet invoeren van Balanced ScoreCard

De discussie achter de inzet van de BSC richt zich met name of de invoering noodzakelijk is. De BSC wordt in de praktijk ingezet om de organisatie te veranderen. Het middel is dus
verworden tot een doel.

In een strategische analyse wordt dan vervolgens nagedacht over de optimale balans tussen de
Kenmerken van de onderneming en het marktsegment die tot het bestaansrecht van de organisatie leidt. Hiervoor dient vervolgens een concrete invulling te worden gevonden, hetgeen uiteindelijk resulteert in de strategie met bijbehorende doelstellingen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.