Inern Perspectief

Het intern perspectief op de BSC omvat díe processen en procedures die van essentieel belang zijn om de doelstellingen voor afnemers en aandeelhouders te realiseren.

Daarentegen maakt de scorecard-aanpak het mogelijk om de prestatie-eisen voor interne processen af te leiden van de beoogde specifieke externe belanghebbenden.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.