Inleiding Balanced ScoreCard

Bij het besturen en beheersen van een organisatie spelen de volgende probleemstellingen een rol:
- het extern afstemmingsprobleem
- het intern afstemmingsprobleem
- het structureringsprobleem

Het externe afstemmingsprobleem houdt in dat de organisatie moet worden afgestemd op de partijen en situaties in de omgeving van de organisatie.

Het interne afstemmingsprobleem heeft betrekking op de vraag hoe de organisatie en de individuele organisatieleden en de componenten onderling (bijvoorbeeld mensen en middelen, waaronder de technologie) op elkaar moeten worden afgestemd.

Het structureringsprobleem heeft betrekking op het ontwerpen van een raamwerk waarbinnen middelen kunnen worden afgestemd op te bereiken doelstellingen. En wel zodanig dat zowel de doelstellingen van de interne belanghebbenden als die ten opzichte van het omvattende maatschappelijke systeem en van de externe belanghebbenden kunnen worden gerealiseerd. Om deze afstemmingen te realiseren is zowel financiële als niet-financiële informatie nodig.

Eén van de belangrijkste bedrijfseconomische innovaties van de laatste jaren wordt wel de Balanced ScoreCard (BSC) genoemd. Dit is een meet- en rapportage-instrument om de realisatie van de bedrijfsstrategie te bewaken.
Aangezien financiële informatie veelal historisch van aard is, zal de kijk op de toekomst met name moeten komen van niet-financiële informatie.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.