Innovatief Perspectief

Het innovatief betreft de activiteiten die en organisatie in staat stelt om continu zich te verbeteren en te innoveren. Er moet dus een infrastructuur worden ontwikkeld die de organisatie in staat stelt om op lange termijn zich te verbeteren en verder te groeien.
Met betrekking tot de verbetering en innovatie kan men volgende categorieën onderscheiden:
- de competenties van de medewerkers
- de capaciteiten van informatiesystemen
- motiveren, bevoegdheden delegeren, gelijkrichten

Wil een onderneming verder groeien, dan is het niet genoeg om steeds dezelfde activiteiten uit te voeren, op steeds hetzelfde peil van efficiëntie en productiviteit. Wil een onderneming haar prestaties en processen ten behoeve de klanten verbeteren dan moet men om de ideeën van de medewerkers in de frontlinie vragen, omdat zij het dichtst bij de interne bedrijfsprocessen en de klanten van de onderneming staan.

Het personeel kent drie kernmetingen:
- tevredenheidgraad van de medewerkers
- duurzaamheid van de arbeidsrelatie
- productiviteit van de medewerkers

De tevredenheidgraad wordt over het algemeen als stuwende kracht achter de twee andere metingen (duurzaamheid van de arbeidsrelatie en productiviteit van de medewerkers) beschouwd. In een onderneming zijn de tevreden medewerkers van groot belang. Want zonder de tevreden medewerkers komen de verbetering van productiviteit, snelheid van respons, kwaliteit en serviceverlening aan de klant in gevaar.

Een lange duur van de arbeidsrelatie is heel erg belangrijk voor een onderneming. Loyale medewerkers met een langdurig dienstverband zijn namelijk dragers van de waarden van de onderneming, kennen de interne gang van zaken door en door en zijn, zo hopen we, ontvankelijk voor de behoeften van de klanten.

De productiviteit van medewerkers wordt afgemeten aan het totale resultaat van de inspanningen tot verbetering van de interne processen, de vaardigheden en het moreel van alle medewerkers en de tevredenheidgraad van afnemers.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.